ZWiK rozbudowuje sieci

Zakład Wodociągów i Kanalizacji systematycznie realizuje nowe inwestycje. W lutym 2023 r. zakończyła się budowa kanalizacji w czterech ulicach na osiedlach: „Zachód” oraz „Płońska”.

Miejska spółka ZWiK zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala, Przyleśnej i Monte Cassino w Ciechanowie. Na tych trzech ulicach znajdujących się na „Zachodzie” powstały: grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości 754 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm i długości 70 mb.

Natomiast na osiedlu „Płońska” w ul. Świętej Rodziny w  Ciechanowie ZWiK wybudował sieć wodociągową dn 160 mm – 310 mb i sieć wodociągową dn 110 mm – 100 mb. Kontynuowane będą jeszcze prace przy budowie kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości 279 mb.

Aktualnie rozpoczęła przebudowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej  w Ciechanowie o średnicy 225 mm i długości  56 mb. To zadanie jest realizowane w związku z rewitalizacją zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów