Konferencja prasowa starosty ciechanowskiego, wicewojewody mazowieckiego oraz poseł na Sejm RP.

9 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, poseł na Sejm RP Anna Cicholska oraz I wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Spotkanie otworzył ciechanowski starosta witając pozostałych uczestników konferencji, po czym oddal głos poseł Cicholskiej. Wyjaśniła ona, że wojewoda przyjechał wprowadzić nowego starostę oraz zarząd powiatu w zadania, które będą realizowali oraz przedstawić informację na temat środków zewnętrznych, z jakich może skorzystać powiat ciechanowski w obecnej sytuacji.

Następnie głos zabrał wicewojewoda Sylwester Dąbrowski. Mówił on na temat realizacji niedokończonych i pilnych inwestycji starostwa oraz możliwości pozyskiwania środków na realizację zupełnie nowych inwestycji.

Stwierdził on na wstępie, że przyjechał do Ciechanowa na prośbę zarówno starosty Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, jak i poseł Anny Cicholskiej. Powiedział, że istnieje wiele możliwości realizowania zadań inwestycyjnych wspólnie przez samorząd i rząd. Wspomniał o przyznanych już powiatowi środkach na stworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Przypomnijmy, że placówka ta powstanie na terenie DPS Kombatant w Ciechanowie, a powiat pozyskał na nie środki w wysokości ponad 3,2 mln PLN z Rządowego Funduszu Solidarnościowego w połowie grudnia 2022 roku.

Wojewoda poruszył też temat środków na drogi. Według niego Starostwo otrzymało na ten cel, zgodnie z wnioskiem 5 milionów PLN, natomiast przetargi skończyły się kwotami 18-20 milionów PLN. Sylwester Dąbrowski obiecał, że zrobi wszystko, by starostwo przyznanych środków nie musiało zwracać, tylko wykorzystać w miarę możliwości.

Podkreślił także, że nie ma czasu na świętowanie przez nowego starostę i zarząd, tylko natychmiast należy się zabrać za ciężką pracę. Zdaniem wojewody inne powiaty korzystały wcześniej z pomocy i współpracy z administracją rządową i im się to opłaciło, natomiast powiat ciechanowski dotąd tego nie czynił. Obecny starosta o taką pomoc się zwrócił, zaprosił też przedstawicieli samorządów gminnych na terenie powiatu, ażeby w przyszłości wspólnie realizować zadania zarówno inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne.

Poseł Anna Cicholska podkreśliła, że wicewojewoda jest byłym samorządowcem z dużym doświadczeniem dlatego rozumie problemy samorządów i zawsze chętnie udziela im pomocy.

Starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz podziękował gościom i zapewnił o zacieśnieniu współpracy z Urzędem Wojewódzkim i administracją rządową. Powiedział, że najważniejsze zadania, jakie przed nim stoją to audyt i rozeznanie się w stanie niedokończonych przez poprzednie władze powiatu inwestycjach. Zadania te trzeba dokończyć dla dobra mieszkańców powiatu. Chodzi tu o nowy biurowiec na terenie przy istniejącym budynku starostwa powiatowego, Centrum Opieki Wytchnieniowej przy DPS Kombatant oraz dom dziecka przy ulicy Kruczej. To trzy najważniejsze zadania. Poza nimi starosta wspomniał też o modernizacji ulicy Leśnej. Na dokończenie tej inwestycji brakuje około 15 milionów PLN.

W sprawie tej inwestycji Powiatowy Zarząd Dróg przedstawił dwa warianty: wykonanie remontu na całości drogi powiatowej, prowadzącej do ośmiu miejscowości lub wykonanie kompleksowej modernizacji tylko odcinka w granicach miasta, który jest w najlepszym stanie. Odbyły się konsultacje społeczne i zainteresowani mieszkańcy wybrali jeden z nich w drodze głosowania. Mieszkańcy opowiedzieli się za remontem całości drogi. Konsultacje odbyły się 27 grudnia ubiegłego roku.

Na temat ulicy Leśnej wypowiedział się też wojewoda, który stwierdził, że inwestycja została źle zaplanowana i źle zrobiono jej kosztorys, skoro wnioskowano do Banku Gospodarstwa Krajowego o 5 milionów PLN, a faktyczny koszt robót to 20 milionów PLN. Podkreślił, że nie można z tych środków wykonać remontu, skoro wnioskowano o kompleksowa budowę, czy modernizację.

W takiej sytuacji najrozsądniejsze wydaje się podzielenie inwestycji na dwa etapy i wykonanie za otrzymane 5 milionów PLN pierwszego etapu inwestycji tak, ażeby nie zwracać otrzymanych już środków finansowych.

Pierwszy etap nie musi być wcale wykonany na terenie miasta, tylko w innymi miejscu drogi powiatowej. Dodał, że w tej chwili trwa nabór na remonty dróg, a w trakcie roku zostaną uruchomione środki w ramach Polskiego Ładu na kompleksową budowę i przebudowę dróg. W roku 2024 zostaną też uruchomione środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Audyt natomiast ma się rozpocząć jak najszybciej. Obecnie starostwo jest na etapie wybierania zewnętrznej firmy audytowej. Audyt na pewno ma objąć okres poprzednich czterech lat. Starosta zapowiedział też zmiany kadrowe w kierownictwie starostwa, jednak, jak to ujął, będzie „z dużej chmury mały deszcz”.

Na stwierdzenie jednego z dziennikarzy, że chęć współpracy ze strony powiatu ciechanowskiego z administracją rządową jednak była, ponieważ ówczesny i obecny wicestarosta Marek Marcinkowski podpisał się pod petycją do rządu o niewłaściwy i niesprawiedliwy podział środków z Polskiego Ładu, wicewojewoda odpowiedział, że współpracy ze starostwem ciechanowskim nie było wcale.

Podkreślił, ze wielokrotnie bywał w ciechanowskiej delegaturze, która mieściła się w tym samym budynku co starostwo i nigdy nie udało się zaprosić poprzedniej starosty. Powiedział, że skutkiem tego braku współpracy i nie skorzystania z pomocy administracji rządowej był bardzo źle przygotowany kosztorys, a co za tym idzie cały wniosek na modernizację ulicy Leśnej.

Nie da się wytłumaczyć zaniżonego o kilkaset procent kosztorysu inflacją i wzrostem cen o około 20 procent. Wojewoda stwierdził, że w ten sposób mieszkańcy zostali oszukani przez poprzednie władze powiatu, który obiecał kompleksową modernizację całej drogi powiatowej, a teraz trzeba ratować przyznane 5 milionów PLN.

Na koniec konferencji poseł Anna Cicholska stwierdziła, że sprawy powiatu ciechanowskiego są jej szczególnie bliskie, ponieważ wcześniej była radną powiatową. Według poseł obecnie jest wiele trudnych i niedokończonych spraw, niemniej jednak wierzy ona, że obecny zarząd powiatu sobie z nimi poradzi.

Źródło: Konferencja prasowa w dniu 09.01.2023

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article