Sejmik Województwa Mazowieckiego wsparł finansowo Samorządy z Powiatu Ciechanowskiego

W dniu dzisiejszym 11 marca 2024 w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej zostały podpisane i wręczone promesy dla przedstawicieli Gmin z Powiatu Ciechanowskiego, Starostwa Ciechanowskiego oraz  Urzędu Miasta Ciechanów.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na blisko 350 inwestycji w subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim ponad 31 mln zł. W dniu 11 marca 2024 r. umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wzięli udział radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Wiesława Krawczyk i Paweł Obermeyer.

Poniżej beneficjenci z terenu Powiatu Ciechanowskiego:

 • Beneficjent – Gmina Ciechanów – Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej – kwota dofinansowania – 170 048,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Opinogóra Górna – Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Wierzbowo – kwota dofinansowania – 84 270,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Ojrzeń – Wymiana i modernizacja nawierzchni sportowej w małej sali gimnastycznej w Ojrzeniu – kwota dofinansowania – 102 029,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Gołymin-Ośrodek – Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku – kwota dofinansowania – 170 048,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Sońsk – Modernizacja boiska sportowego przy Szkole w Gąsocinie poprzez montaż lamp solarnych – kwota dofinansowania – 97 170,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Glinojeck – Modernizacja budynku zaplecza na stadionie sportowym w Glinojecku – kwota dofinansowania – 207 269,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Regimin – Modernizacja nawierzchni podłogi na hali sportowej w Regiminie  – kwota dofinansowania – 226 730,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Miejska Ciechanów – Modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C Etap II – kwota dofinansowania – 226 730,00 zł.

Projekty strażackie z dofinansowaniem:

„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu. Tegoroczne wsparcie dla OSP z regionu ciechanowskiego to ponad 3,1 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remonty i modernizację budynków strażnic, zakup samochodów, a także specjalistyczny sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych. 

 • Beneficjent – Gmina Ciechanów – OSP Rzeczki – Modernizacja strażnicy – kwota dofinansowania – 24 500,00 zł, OSP Gąski – wyposażenie  – kwota dofinansowania – 40 000,00 zł.
 • Beneficjent – Gmina Glinojeck – OSP Glinojeck – Remont strażnicy – kwota dofinansowania – 40 000,00 zł, OSP Szyjki – wyposażenie  – kwota dofinansowania – 20 000,00 zł.
 • Beneficjent – Gmina Gołymin-Ośrodek – OSP Gostkowo – Modernizacja strażnicy – kwota dofinansowania – 12 000 zł, OSP Gostkowo – wyposażenie  – kwota dofinansowania – 12 700,00 zł, OSP Watkowo – wyposażenie  – kwota dofinansowania – 11 000,00 zł,
 • OSP Gołymin-Ośrodek – wyposażenie  – kwota dofinansowania – 2 600,00 zł, OSP Nasierowo-Górne – wyposażenie  – kwota dofinansowania – 13 700,00 zł.
 • Beneficjent – Gmina Grudusk – OSP Żarnowo – Modernizacja strażnicy – kwota dofinansowania – 40 000,00 zł, OSP Grudusk – wyposażenie  – kwota dofinansowania – 2 600,00 zł, OSP Łysakowo – wyposażenie  – kwota dofinansowania – 1 950,00 zł, OSP Mierzanowo – wyposażenie  – kwota dofinansowania – 1 300,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Miejska Ciechanów – OSP Ciechanów – wyposażenie  – kwota dofinansowania – 13 600,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Ojrzeń – OSP Ojrzeń – Modernizacja strażnicy – kwota dofinansowania – 40 000,00 zł, OSP Ojrzeń – nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy  – kwota dofinansowania – 100 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Opinogóra Górna – OSP Władysławowo – Modernizacja strażnicy – kwota dofinansowania – 40 000,00 zł, OSP Sosnowo – nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy  – kwota dofinansowania – 100 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Regimin – OSP Jarluty Duże – Modernizacja strażnicy – kwota dofinansowania – 40 000,00 zł, OSP Zeńbok – nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy  – kwota dofinansowania – 100 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Sońsk – OSP Gąsocin – nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy  ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe– kwota dofinansowania – 150 000,00 zł,

W trosce o klimat i czyste powietrze

Sejmik Mazowsza dofinansowuje proekologiczne projekty. W sumie w ramach programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie regionu ciechanowskiego zostało wspartych 32 projekty. Łączna wartość dofinansowania z budżetu województwa to ponad 2,9  mln zł

„Mazowsze dla klimatu” 

 • Gmina Ciechanów – Błękitno-zielona infrastruktura w Niestumiu – kwota dofinansowania – 70 350,00 zł,
 • Gmina Sońsk – Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sońsk – kwota dofinansowania – 105 000,00 zł,
 • Gmina Ojrzeń – Przyjazna dla klimatu rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń – kwota dofinansowania – 200 000,00 zł,

„Mazowsze dla czystego powietrza”

 • Gmina Sońsk – Zakup, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sońsk – kwota dofinansowania – 46 873,00 zł,
 • Gmina Miejska Ciechanów – Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów w 2024 r.  – kwota dofinansowania – 200 000,00 zł,

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

W ramach programu „Mazowsze dla sołectw” na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach, takie jak budowa oświetlenia lub wymiana na energooszczędne, doposażenie placów zabaw czy budowa chodników. W tym roku w subregionie ciechanowskim dofinansowanie otrzymało 65 projektów sołeckich na łączną kwotę ponad 1,8 mln zł. Dzięki tym środkom zostanie zakupione i zamontowane oświetlenie uliczne, będą wyposażone i zmodernizowane place zabaw, powstaną altany, zostaną wyremontowane i zmodernizowane świetlice wiejskie i budynki OSP. 

 • Gmina Ciechanów – Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów – kwota dofinansowania – 60 000,00 zł,
 • Gmina Ciechanów – Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczki – kwota dofinansowania – 30 000,00 zł,
 • Gmina Glinojeck – Wyposażenie nowo wybudowanego budynku świetlicy wiejskiej w Luszewie – kwota dofinansowania – 30 000,00 zł,
 • Gmina Glinojeck – Zagospodarowanie działki gminnej za Ośrodkiem Zdrowia w Ościsłowie (budowa parkingu) – kontynuacja – kwota dofinansowania – 15 000,00 zł,
 • Gmina Gołymin-Ośrodek – Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie  – kwota dofinansowania – 30 000,00 zł,
 • Gmina Grudusk – Montaż lamp solarnych w miejscowości Leśniewo Górne – kwota dofinansowania – 15 000,00 zł,
 • Gmina Grudusk – Zakup kontenera mieszkalnego dla sołectwa Wiksin – kwota dofinansowania – 15 000,00 zł,
 • Gmina Ojrzeń – Zagospodarowanie terenu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzięcin – kwota dofinansowania – 15 000,00 zł,
 • Gmina Ojrzeń – Budowa boiska w miejscowości Bronisławie – kwota dofinansowania – 15 000,00 zł,
 • Gmina Opinogóra Górna  – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach – kwota dofinansowania – 15 000,00 zł,
 • Gmina Opinogóra Górna  – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobylinie – kwota dofinansowania – 15 000,00 zł,
 • Gmina Regimin  – Wyposażenie placu zabaw w m. Szulmierz – kwota dofinansowania – 15 000,00 zł,
 • Gmina Regimin  – Wyposażenie placu zabaw w m. Grzybowo – kwota dofinansowania – 15 000,00 zł,
 • Gmina Sońsk – Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Kałęczyn,  Olszewka, Niesłuchy, Ślubowo, Sarnowa Góra – kwota dofinansowania – 75 000,00 zł,

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

 „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie dla gmin na budowę lub remonty świetlic wiejskich, gminnych czy domów kultury. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 30 inwestycji z subregionu ciechanowskiego. Na ich realizację sejmik przeznaczył ponad 5,3 mln zł

 • Gmina Ciechanów – Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie – kwota dofinansowania – 200 000,00 zł,
 • Gmina Glinojeck – Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku – etap II – kwota dofinansowania – 200 000,00 zł,
 • Gmina Gołymin-Ośrodek –  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich – kwota dofinansowania – 166 528,60 zł,
 • Gmina Grudusk – Remont pomieszczeń w budynku OSP Grudusk z przeznaczeniem na lokalne centrum integracyjne – kwota dofinansowania – 140 400,00 zł,
 • Gmina Ojrzeń – Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – etap III – kwota dofinansowania – 200 000,00 zł,
 • Gmina Opinogóra Górna – Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej – kwota dofinansowania – 200 000,00 zł,
 • Gmina Regimin – Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Lekowo – kwota dofinansowania – 200 000,00 zł,
 • Gmina Sońsk – Remont świetlicy wiejskiej w Koźniewie Wielkim – kwota dofinansowania – 200 000,00 zł,

Ogrody działkowe ze wsparciem

Już po raz kolejny sejmik Mazowsza dofinansował inwestycje w ogrodach działkowych w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”

 • Beneficjent – Gmina Miasta Ciechanów – ROD ”SOSNA” – Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych ”SONA” – kwota dofinansowania – 10 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Miasta Ciechanów – ROD ”KOLEJARZ” – Woda na Ogrodzie ROD Kolejarz – etap I  2024 – kwota dofinansowania – 20 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Miasta Ciechanów – ROD ”KRUBIN” – Monitoring w ROD ”KRUBIN” w Ciechanowie  – kwota dofinansowania – 20 000,00 zł,

Mazowsze dla młodzieży

Samorząd Mazowsza pomoże także w realizacji inicjatyw młodzieżowych rad. Wśród dofinansowanych znalazł się projekt młodzieżowej rady z Ciechanowa. Na realizację projektu „Międzynarodowe Forum Młodzieży Miast Partnerskich Ciechanowa” władze regionu przeznaczyły 25 tys. zł.

Autobusy dla szkół

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy z Mazowsza mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. 

 • Beneficjent – Gmina Grudusk – Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Grudusk – kwota dofinansowania – 300 300,00 zł,

Seniorzy ze wsparciem sejmiku

W ramach programu „Mazowsze dla seniorów” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W tym roku taką pomoc otrzymało 5 projektów skierowanych do seniorów mieszkających w subregionie ciechanowskim. Łączna kwota wsparcia to ponad 187 tys. zł.

 • Gmina Miejska Ciechanów – VI Ciechanowskie Senioralia – kwota dofinansowania – 40 000,00 zł,

Mazowsze dla zdrowia

Sejmik województwa dba o zdrowie Mazowszan, dofinansowując prozdrowotne projekty. W subregionie ciechanowskim będą realizowane 5 takich zadań.

 • Beneficjent – powiat ciechanowski – Program zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego – kwota dofinansowania – 99 540,00 zł,

Pomoc dla bezdomnych zwierząt

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku Mazowsza w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. W subregionie ciechanowskim wsparcie otrzymało 32 takie projekty. Otrzymają one ponad 490 tys. zł dofinansowania z programu „Mazowsze dla zwierząt”

 • Beneficjent – Gmina Ojrzeń  – Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Ojrzeń – kwota dofinansowania – 17 175,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Sońsk  – Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sońsk – kwota dofinansowania – 20 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Gołymin-Ośrodek – Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek – kwota dofinansowania – 5481,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Grudusk  – Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Grudusk – kwota dofinansowania – 7 500,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Opinogóra Górna  – Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Opinogóra Górna – kwota dofinansowania – 20 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Miejska Ciechanów – Modernizacja Schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów  w 2024 r. – kwota dofinansowania – 30 000,00 zł,

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny FOGR).

 • Beneficjent – powiat ciechanowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Brzoza Strumiany – Ostaszewo – kwota dofinansowania – 250 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Gołymin-Ośrodek – Przebudowa drogi  gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie – Morawka – Nasierowo – Dziurawieniec – kwota dofinansowania – 140 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Opinogóra Górna – Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Rembówko  – kwota dofinansowania – 265 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Sońsk – Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Łopacin – kwota dofinansowania – 195 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Glinojeck – Przebudowa drogi  gminnej wewnętrznej w miejscowości Szyjki – kwota dofinansowania – 68 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Regimin – Przebudowa drogi trasportu rolnego na odcinku 624 mb. W miejscowości Koziczyn/działka 267  – kwota dofinansowania – 66 000,00 zł,
 • Beneficjent – Gmina Ojrzeń – Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Żochy – kwota dofinansowania – 140 000,00 zł.

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Previous ArticleNext Article