KRUS Ciechanów – wręczenie nagród za udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci

W dniu dzisiejszym 21.06.2022 r. w sali konferencyjnej NOT w Ciechanowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla dzieci. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ciechanowie zaprosiła dzieci z wiejskich szkół podstawowych do udziału w 12 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”na etapie regionalnym, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka.

Jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym jest organizacja konkursu plastycznego. Ma on za zadanie promowanie pozytywnego zachowania związanego z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Poza tym upowszechnia wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Nagrodzone dzieci, więcej zdjęć

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym. Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkimi i centralnym.

Uczestnikami konkursu było 223 uczniów z 21 szkół podstawowych z rejonu działania Placówki Terenowej KRUS w Ciechanowie. Według kategorii wiekowej:

 • I grupa – klasy 0 – III – 94 prace
 • II grupa – klasy IV – VIII – 129 prac

W pracach Komisji Konkursowej wsparły nas takie instytucje jak Starostwo Powiatowe w Ciechanowie w osobie Pani Anny Dołęgowskiej, Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie w osobie Pani Anny Żebrowskiej, Mazowiecka Izba Rolnicza w Ciechanowie w osobie Pana Michała Żbikowskiego oraz Pani Hanna Długołęcka – nauczyciel plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie.

Komisja konkursowa w dniu 12 kwietnia 2022r. z wszystkich nadesłanych prac wyłoniła 6 laureatów i przyznała 14 wyróżnień.

I kategoria – klasy 0-3

 1. miejsce Zuzanna Kozłowska uczennica klasy II ze szkoły Podstawowej w Sońsku
 2. miejsce Maciej Malinowski uczeń klasy III ze Szkoły Podstawowej w Zeńboku
 3. miejsce Lena Humięcka uczennica klasy II z Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie

II kategoria wiekowa klasy IV-VIII

 1. miejsce Wiktor Matyjasek uczeń klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Grudusku
 2. miejsce Julia Kijewska uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Grudusku
 3. miejsce Julia Kępka uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Sońsku

Wyróżnienia:

 1. Liliana Arczewska uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej w Gołyminie Ośrodku
 2. Maria Bochenek uczennica klasy III ze Szkoły Podstawowej w Grudusku
 3. Filip Pachulski uczeń klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Zielonej
 4. Aleksandra Romanowska uczennica klasy I ze Szkoły Podstawowej w Regiminie
 5. Stanisław Wróblewski uczeń klasy I ze Szkoły Podstawowej w Regiminie
 6. Zofia Abramczyk uczennica klasy I ze Szkoły Podstawowej w Gołyminie Ośrodku
 7. Adam Grabowski uczeń klasy III ze Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych
 8. Bartosz Moczulak uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej w Zielonej
 9. Szymon Kijewski uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
 10. Dominik Żbikowski uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej w Zielonej
 11. Lena Gleba uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Regiminie
 12. Filip Banaszek uczeń klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Grudusku
 13. Amelia Czyżewska uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej w Krasnem
 14. Bartosz Zaremba uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej

Nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika konkursu ufundowane przez Panią Poseł Annę Ewę Cicholską

 1. Filip Pachulski uczeń klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Zielonej
 2. Filip Banaszek uczeń klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Grudusku

Nagrody ufundowane przez Pana Krzysztofa Bieńkowskiego – Starostę Przasnyskiego

 1. Filip Pachulski uczeń klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Zielonej
 2. Adam Grabowski uczeń klasy III ze Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych
 3. Bartosz Moczulak uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej w Zielonej
 4. Dominik Żbikowski uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej w Zielonej
 5. Amelia Czyżewska uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej w Krasnem

Nagrody dodatkowe ufundowane przez Panią Wójt Mariolę Kołakowską dla dzieci z Gminy Regimin

 1. Maciej Malinowski
 2. Aleksandra Romanowska
 3. Stanisław Wróblewski
 4. Lena Gleba

Nagrody dodatkowe ufundowane przez Pana Wójta Jarosława Muchowskiego dla dzieci z Gminy Sońsk

 1. Zuzanna Kozłowska
 2. Julia Kępka

Nagrody dodatkowe ufundowane przez Pana Wójta Marka Piotrowicza dla dzieci z Gminy Grudusk

 1. Maria Bochenek
 2. Wiktor Matyjasek
 3. Julia Kijewska
 4. Filip Banaszek

Nagrody dodatkowe ufundowane przez Pana Wójta Piotra Budka dla dzieci z Gminy Gołymin Ośrodek

 1. Lena Humięcka
 2. Liliana Arczewska
 3. Zofia Abramczyk

Nagrody dodatkowe ufundowane przez Pana Wójta Piotra Czyżyka dla dzieci z Gminy Opinogóra Górna

 1. Szymon Kijewski
 2. Bartosz Zaremba

Fundatorzy nagród:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Starosta powiatu ciechanowskiego – Joanna Potocka – Rak
 • Członek komisji z ramienia Starostwa Powiatowego w Ciechanowie – Anna Dołęgowska
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Minister Rafał Romanowski
 • Poseł na Sejm RP i członek komisji edukacji nauki i młodzieży – Anna Ewa Cicholska
 • Starosta powiatu przasnyskiego – Krzysztof Bieńkowski
 • Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Anna Żebrowska
 • Dyrektor Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ciechanowie – Justyna Jakubiak
 • Kierownik Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej w Ciechanowie – Piotr Komorowski
 • Prezes SIGMA MAX – Izabela Popielarska
 • Dyrektor ciechanowskiego NOT – Joanna Golat
 • Wójt Gminy Regimin – Mariola Kołakowska
 • Wójt Gminy Sońsk – Jarosław Muchowski
 • Wójt Gminy Grudusk – Marek Piotrowicz
 • Wójt Gminy Gołymin Ośrodek – Piotr Budka
 • Wójt Gminy Opinogóra Górna – Piotr Czyżyk
 • Członek komisji z ramienia Ciechanowskiego Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej – Michał Żbikowski

Zdjęcia z uroczystości

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło informacji: tekst KRUS Ciechanów

Previous ArticleNext Article