Laureatka nagrody im. Franciszka Rajkowskiego

Maria Anna Klonowska – jestem 43 laureatką nagrody imienia Franciszka Rajkowskiego przyznawanej rokrocznie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.

Przyznanie mi tej nagrody jest dla mnie szczególnie ważne, jest uhonorowaniem dziesięcioletnich starań Stowarzyszenia „Sokołówek” im. Tomasza Klonowskiego o przywrócenie pamięci o pełnej poświęcenia i wyrzeczeń działalności patriotów Ziemi Ciechanowskiej z Tomaszem Klonowskim i Franciszkiem Rajkowskim na rzecz edukacji młodzieży wiejskiej w podciechanowskim majątku Sokołówek.

Szkoła rolnicza w Sokołówku dla niezamożnych rolników powstała w 1909r, była ostatnim, najtrudniejszym do realizacji i najboleśniejszym dziełem dr. Franciszka Rajkowskiego.

Tomasz Klonowski w roku 1899 przekazał na ten cel cały swój majątek ziemski w Sokołówku, liczący 420 mórg.

Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przez te dziesięć lat wspierali nas w tej działalności a należą do nich:

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
 • Organizacja miejska i powiatowa Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ciechanowie
 • Zarząd Powiatu oraz Starosta ciechanowski
 • Wójt Gminy Ciechanów

Dyrekcja i młodzież następujących szkół:

 • byłego Państwowego Gimnazjum w Gumowie
 • Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie
 • Zespołu Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie
 • Pan dyrektor Rafał Kilian z firmy NORCO
 • Pan Waldemar Stepnowski – właściciel Agencji „Graf-Studio”.
 • Pracownia Architektury i Krajobrazu p.Anny Kurowskiej
 • Pan Edward Sacherski – tłumacz j. rosyjskiego
 • członkowie Klubu Korona a w szczególności sekcja cyklistów

Dziękuję również dotychczasowym laureatom nagrody im. dr. Fr. Rajkowskiego za sfinansowanie odnowienia Kalendarium przy obelisku w Sokołówku.

Tekst: Maria Klonowska 18.01.2020r.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie z dnia 18.01.2020r. podczas nadania nagrody imienia Franciszka Rajkowskiego dla Marii Klonowskiej.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article