Uroczysta Msza Święta odpustowa ku czci Świętej Tekli

W niedzielę 27 września 2020 r. w kościele Św. Tekli (klasztorek) w Ciechanowie odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Świętej Tekli. Mszę Świętą odpustową odprawił i kazanie wygłosił Ks. prałat dr Ireneusz Wrzesiński. W homilii mówił o Świętej Tekli i prześladowaniach chrześcijan w czasach dzisiejszych.

Święta Tekla, męczennica, żyła bowiem w pierwszym wieku po Chrystusie. Pochodziła z Ikonium to jest dzisiejsza Turcja. Wywodziła się z bogatego i arystokratycznego rodu. Kiedy dorosła rodzice znaleźli jej kandydata na męża. Była zaręczona z równym sobie młodzieńcem Thamyrem. Tekla zrezygnowała z małżeństwa i złożyła śluby czystości.

Została nawrócona na chrześcijaństwo i ochrzczona najprawdopodobniej przez samego Św. Pawła. Była towarzyszko jego podróży misyjnych wraz z innymi pobożnymi niewiastami.

Oddawała się dziełom miłosierdzia. Mimo zastraszania i perswazji nie wyrzekła się wiary. Przez prześladowców chrześcijan św. Tekla została skazana na śmierć. Śmierć na arenie cyrkowej przez pożarcie przez wygłodzone lwy. Cudownie uratowana od tej śmierci, zwierzęta bowiem jej nie tknęły.

Uciekając wciąż przed prześladowcami dotarła do góry, u stóp której leży Maalula w masywie Antylibanu. Tam pośród wąwozów znalazła schronienie w skalnej grocie. Prowadziła pustelniczy tryb życia, w wieku 80 lat zmarła śmiercią naturalną.

Święta Tekla jest patronką umierających, cierpiących na choroby oczu. Wzywana jest w przypadku zarazy i w niebezpieczeństwach grożących od ognia.

Ks. prałat dr Ireneusz Wrzesiński

podczas Mszy Św. odpustowej w kościele Św. Tekli w Ciechanowie

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article