Narodowe Święto Niepodległości

101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Uwolnienie ojczyzny po 123 latach zaborów i zniewolenia przyjęto na dzień 11 listopada.

 

Artykuł 1 ustawy ogłoszonej w Dzienniku ustaw Nr 33 z dnia 23.04.1937  mówił:

 

“Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

 

Zatwierdzono również ten dzień wolnym od pracy.

 

Powyższą ustawę sejmową z 23 kwietnia 1937 roku, podpisał prezydent Ignacy Mościcki i cały skład Rady Ministrów z prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw wewnętrznych Felicjanem Sławojem Składkowskim.

 

Pierwszy raz świętowano Dzień Święta Niepodległości jako święto państwowe – 11 listopada 1937r. Przez jakiś czas ta data była datą sporów między środowiskami lewicowymi a Piłsudczykami. Środowiska lewicowe uważały że kluczowym wydarzeniem było utworzenie w Lublinie rządu Ignacego Daszyńskiego.

 

Natomiast Piłsudczycy powrót Józefa Piłsudskiego do stolicy po uwolnieniu z twierdzy magdeburskiej i wydarzenia z 11 listopada, gdy Rada Regencyjna przekazała Komendantowi władzę wojskową oraz naczelne dowództwo podległych wojsk polskich. Józef Piłsudski przyjął tytuł Naczelnika Państwa Polskiego.

 

W Ciechanowie na Placu Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość upamiętniająca te wydarzenia. Również na terenie Powiatu Ciechanowskiego w tym czasie odbywały się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości.

 

 

 

 

Zdjęcia: Laura Tomaszewska

 

 

Previous ArticleNext Article