Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych

Dnia 1 marca 2020r. w dniu Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych mieszkańcy Ciechanowa i okolic wraz z asystą wojskową 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój” zebrali się przed dawną siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa w Ciechanowie, aby apelem pamięci, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy oddać hołd poległym, pomordowanym i okaleczonym żołnierzom powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

Dziś należy oddać głos żołnierzom którzy walczyli w latach 40 i 50-tych. Bo dlaczego zostali w podziemiu, a kto tę konspirację spowodował, nie było na to rozkazu rządu emigracyjnego, który wówczas jeszcze istniał w Londynie. Nie było też w tym inicjatywy poszczególnych dowódców w kraju bo dopiero dwa miesiące temu oddziały partyzanckie rozwiązano, nie widząc celu ich istnienia, a więc może Niemcy dali taki rozkaz, bo komuniści nam wmawiają współpracę z Niemcami, też nie. Bo Ci którzy uciekają teraz do lasu niedawno krwawili się w walce z Niemcami i dziś tej walki pragnęliby całym sercem w imię wolności Ojczyzny, a może obszarnicy i kapitaliści których dotknęły reformy wprowadzane przez PKWN przekupili tych ludzi na swoją stronę i wysyłają przeciw demokracji na pewno nie, bo nikt z tych ludzi nie ma nic wspólnego z bogaczami, są to przeciw ludzie pracy, ze wsi i z miasta.

Dla tych agentów między innymi nie widać, dlaczego więc powstała partyzantka, jest faktem niezaprzeczalnym że powodem powstania partyzantki były owe bezwzględne i krwawe metody komunistyczne i tylko one. A jak wyglądało to na Mazowszu północnym, jak wyglądało to na ziemi ciechanowskiej. Otóż jeszcze przed powstaniem Ruchu Armii Krajowej komendant tegoż inspektoratu pisał:

„Społeczeństwo jednak, uderzone w pierwszej fali terrorem i akcją grabieży czerwonych i Rosjan, otrząsnęło się i samorzutnie stworzyło konieczną obronę. Powstały lokalne komórki Ruchu Oporu. Byłoby zbrodnią narodowo-społeczną pozostawić te odruchy oporu samym sobie, by bądź to z braku orientacji zginęły, lub załamały się, z czego skwapliwie skorzystałyby agentury sowieckie. Społeczeństwo polskie woła o zorganizowany Ruch Oporu, właśnie w tym momencie, kiedy nie jest możliwym w formie legalnej opozycji, lecz na drodze dobrze zbudowanej konspiracji. Odruch ten nie jest bez precedensu. Naród pragnie bronić swych idei i bytu.”

I my również okazując szacunek tym którzy oddali życie, którzy przelali krew za to byśmy my mogli być, jesteśmy im za to zobowiązani i czasem warto nie tylko 1 marca przejść się przed kamienice na 11 Pułku Ułanów, zatrzymać się, zastanowić bo ona do nas głęboko przemawia i woła o pamięć, żebyśmy my pamiętali, żeby ich męstwo i życie nie poszło na marne. Cześć i Chwała Bohaterom.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article