Otwarcie drogi gminnej w miejscowości Soboklęszcz – Gmina Sońsk

W piątek 27.05.2022 r. w miejscowości Soboklęszcz, Gmina Sońsk została oddana gminna droga. Podczas uroczystego otwarcia drogi udział wzięli: Minister MSWiA Maciej Wąsik, Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski, Radni Gminy Sońsk, pani Sołtys oraz mieszkańcy gminy Sońsk.

Na początku głos zabrał Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski, który powiedział:

„Spotykamy się na otwarciu drogi w ramach Polskiego Ładu funduszu z którego skorzystaliśmy dzięki temu powstał nowy odcinek drogi, kilometrowy odcinek nowej nawierzchni, ta droga zyskała dużo szerszy pas drogowy”.

Następnie wójt Jarosław Muchowski serdecznie podziękował panu ministrowi Maciejowi Wąsikowi, który osobiście poprzez swoje działania wspierał w pozyskaniu środków na ten cel.

Kolejno głos zabrał Minister Maciej Wąsik, który serdecznie podziękował za zaproszenie i pogratulował, że inwestycja została zrealizowana. Później nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi na znak otwarcia drogi.

Otwarcie drogi – Soboklęszcz, Gmina Sońsk

Droga w miejscowości Soboklęszcz ma 5 m szerokość plus pobocza 0,75 m. Warto podkreślić że budowa drogi gminnej została ukończona przed przed terminem. Wykonawcą budowy drogi była firma Marzanna Zofia Kucińska „Bliźniaczek” z siedzibą Cichawy 6, 06-440 Gąsocin.

Wartość inwestycji to: 712 008,24 PLN. Inwestycja została dofinansowana kwotą 676 407,83 PLN z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Materiał video z otwarcia drogi – Soboklęszcz, Gmina Sońsk

Previous ArticleNext Article