80. rocznica zamordowana Żołnierzy Armii Krajowej na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej zorganizowały uroczystość poświęconą „Pamięci bohaterów ZWZ-AK straconych przez niemieckiego okupanta na dziedzińcu ciechanowskiego Zamku Książąt Mazowieckich – w 80 rocznicę”.

Obchody 17 grudnia 2022 r. zaczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed pamiątkowym głazem poświęconym bohaterom Armii Krajowej.

Gości przywitał Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej Robert Kołakowski oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Adam Krzemiński. Dyrektor powitał córkę i wnuka zamordowanej przez Niemców.

Powitał senatora Jana Marię Jackowskiego, Joannę Potocką – Rak – Starosta Powiatu i Marka Marcinkowskiego wicestarostę powiatu ciechanowskiego, jak i sołtysa wsi Kąty. Powitał też przedstawicieli Światowego Związku AK, była radna Sejmiku Mazowieckiego Wiesławę Krawczyk i obecnych na uroczystości szefów służb mundurowych, organizacji pozarządowych i mediów.

Joanna Potocka – Rak – Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Maria Kamińska – córka Kazimiery Grzelak zamordowanej na Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, Marek Marcinkowski – Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego.

Dr Bogumiła Umińska otworzyła okolicznościową wystawę w klimatycznych murach zamku i wygłosiła prelekcję. Przybliżyła ona okoliczności egzekucji bohaterów AK na dziedzińcu zamku w Ciechanowie, m.in. 30-letniej Kazimiery Grzelak i bohaterów z Przasnysza. Skazanym odczytano wyrok „sprzeniewierzania się bezpieczeństwu III Rzeszy”.

Modlitwę o pokój w Ojczyźnie i na świecie wygłosił ks. Andrzej Kamiński z Warszawy, wnuk zamordowanej przez Niemców Kazimiery Grzelakowej.

ks. Andrzej Kamiński z Warszawy, wnuk zamordowanej przez Niemców Kazimiery Grzelakowej i Marek Marcinkowski – Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego.

Po uroczystościach oficjalnych nastąpiła część poetycko-artystyczna. Część poetycką pod nazwą „Pamięć utrwalona w poezji” zaprezentowała Ewa Stangrodzka. Część muzyczną zatytułowaną „Bo pamięć krzyżami się mierzy” wyśpiewał w fortepianowym akompaniamencie zespół Krach-Band z I LO w Ciechanowie im. Zygmunta Krasińskiego pod przewodnictwem Anny Kamińskiej i Roberta Widackiego, nauczycieli LO.

Uroczystości – Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – 17.12.2022 r.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article