PIELGRZYMKA IZRAEL I PALESTYNA 1 – 7 PAŹDZIERNIK 2023

Program w wersji PDF

4800 PLN płatne w Polsce + 270 USD płatne w Izraelu.

 

Dzień 01.10.2023 (niedziela) Warszawa / Tel Awiw

Spotkanie na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 03.00 i przelot do Tel Awiwu. Jeśli przelot odbędzie się bez opóźnień – lądowanie w Tel Awiwie ok. godz. 10.45 – transfer do Tel Awiwu czas wolny i odpoczynek nad Morzem Śródziemnym, po południu Msza Św. w kościele Św. Piotra w Jafie, przejazd do Betlejem, kolacja w hotelu 3* i nocleg.

Dzień 02.10.2023 (poniedziałek) Jerozolima

Śniadanie w hotelu i przejazd do Jerozolimy, naszą pielgrzymkę zaczniemy od Góry Oliwnej, gdzie zwiedzimy:

 • Kościół Pater Noster – „Ojcze Nasz”
 • Klasztor Dominus Flevit – Kościół został zbudowany w miejscu, gdzie według Ewangelii św. Łukasza Jezus Chrystus zapłakał i przepowiedział upadek Jerozolimy.
 • Bazylika Agonii – Kościół Wszystkich Narodów, miejsce modlitwy Jezusa przed aresztowaniem.
 • Cmentarz Żydowski na zboczu Góry Oliwnej – najstarszy, największy i najdroższy cmentarz żydowski na świecie.
 • Ogród Oliwny – Getsemani – miejsce w Jerozolimie, w którym Jezus miał przebywać na czuwaniu modlitewnym razem z Apostołami przed pojmaniem.
 • Kościół Grobu Najświętszej Marii Panny – zgodnie z tradycją w kościele tym znajduje się grób Marii z Nazaretu, matki Jezusa. Podziemnym kościołem Grobu Matki Bożej opiekują się mnisi greccy (prawosławni z Patriarchatu Jerozolimskiego) i ormiańscy. Jak podaje apokryf Transitus Mariae, to właśnie z tego miejsca Maryja Matka Jezusa została z duszą i ciałem wzięta do nieba.

Następnie przejdziemy słynną Bramą Św. Szczepana zwana też Brama Lwów i dostaniemy się na Stare Miasto w Jerozolimie. To przez tą bramę wchodzi na teren Starego Miasta uroczysta procesja upamiętniająca wjazd Chrystusa do Jerozolimy na osiołku.

Dalsza część naszej pielgrzymki będzie na starym mieście w Jerozolimie gdzie nawiedzimy święte miejsca:

 • Bazylika św. Anny – Bazylika jest poświęcona św. Annie i św. Joachimowi, rodzicom Maryi. W centrum nawy południowej znajduje się zejście do krypty, gdzie czczone jest narodzenie Matki Bożej. Podczas II wojny światowej w krypcie tej po lewej stronie ołtarza żołnierze Armii Polskiej na Wschodzie umieścili w 1944 roku wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej oraz polskojęzyczną tablicę pamiątkową z napisem:

W zbrojnym pochodzie do Polski przez Ziemię Świętą uczniowie szkół podchorążych – centrum wyszkolenia Armii Polskiej na Wschodzie oddając hołd Niepokalanej w miejscu Jej narodzenia – polecają się Jej opiece na zawsze szczególnie na okres walki o wolność ojczyzny i powrotu do swych rodzin. Jerozolima 29.1.1944”. Obecnie tablicę tę zdemontowano i umieszczono w Nowym Domu Polskim sióstr elżbietanek przy ulicy Hahoma HaShlishit w Jerozolimie. Obok Bazyliki znajdują się pozostałości Sadzawki Owczej, związanej z cudownym uzdrowieniem paralityka przez Chrystusa.

 • Droga Krzyżowa – XIV stacji Męki Pańskiej w trakcie której odwiedzimy: więzienie Jezusa, Barabasza i chrześcijan
 • Hospicjum Austriackie w Jerozolimie – najstarszy narodowy dom pielgrzyma w Ziemi Świętej, gdzie znajduje się przepiękna kaplica w której są przechowywane relikwie ostatniego cesarza austro-węgierskiego, Karola I Habsburga, który zmarł na wygnaniu na Maderze w 1922 roku a w 2004 r. został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.
 • Kościół Etiopski – dedykowany jest „Przymierzu Miłosierdzia”, czyli obietnicy Chrystusa, że przebaczy grzechy tym, którzy szukają wstawiennictwa Maryi.
 • Bazylika Grobu Świętego a w niej: Dziedziniec, Kaplica Franków, Kamień Namaszczenia, Kaplica Adama, Rotunda, Grobowiec i Grób – Jezusa, Kaplica Syryjczyków, Kaplica Najświętszego Sakramentu, Kaplica św. Marii Magdaleny, Katholikon – kościół krzyżowców, Krypta św. Heleny, Kaplica św. Wardana i Ormiańskich Męczenników, Kaplica św. Wardana i Ormiańskich Męczenników, Więzienie Jezusa.
 • Msza Święta w Jerozolimie.
 • Kolacja w hotelu.

Dzień 03.10.2023 (wtorek)  Jerozolima.

Śniadanie w hotelu i przejazd do Jerozolimy, naszą pielgrzymkę zaczniemy od Góry Syjon i zakończymy na starym mieście w Jerozolimie:

 • Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie
 • Kościół św. Piotra, „In Galicantu” – został zbudowany w miejscu, które utożsamiane jest z pałacem Kajfasza czyli miejscem dokąd przyprowadzono Jezusa po aresztowaniu i gdzie Piotr miał się go wyprzeć.
 • Wieczernik – według tradycji miejsce w którym Jezus umył uczniom nogi, gdzie odbywała się Ostatnia Wieczerza.
 • Polski cmentarz w Jerozolimie.
 • Hakeldama – pole zakupione za pieniądze otrzymane przez Judasza Iskariotę za zdradzenie miejsca, w którym później pojmano Jezusa.
 • Gehenna – dolina, która w czasach starożytnych wyznaczała granice miasta Jerozolimy. Znajdowała się za bramą miasta i była miejscem kremacji zwłok przestępców oraz tych, którym odmówiono normalnego pogrzebu.
 • Ściana Płaczu – pozostałość Świątyni Jerozolimskiej, najświętsze miejsce Judaizmu.
 • Dzielnica Żydowska w Jerozolimie
 • Msza Święta w Jerozolimie.
 • Kolacja w hotelu.

Dzień 04.10.2023 (środa) Betlejem.

Śniadanie w hotelu i rozpoczynamy zwiedzanie świętych miejsc w Betlejem:

 • Pole Pasterzy – według biblii anioł ogłosił pasterzom narodzenie Jezusa.
 • Bazylika Narodzenia, Grota Narodzenia i podziemia.
 • Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej sąsiaduje z Bazyliką Narodzenia Pańskiego
 • Grota Mleczna – sanktuarium Maryjne, miejscowe podania sięgające VI wieku, informowały o opuszczeniu pierwotnego prowizorycznego schronienia, by uciec przed siepaczami Heroda. To z tego miejsca Święta Rodzina miała przygotowywać się do wyruszenia do Egiptu.

Przejazd do Jerozolimy dzielnicy Ein Kerem  gdzie zwiedzimy: Dom Jana Chrzciciela i miejsce Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (dwa kościoły)

 • Msza Święta w Betlejem.
 • Kolacja w hotelu.

Dzień 05.10.2023 (czwartek)  Palestyna: Betania,  Jerycho,  Morze Martwe, Wadi Qelt

Śniadanie w hotelu i wycieczka po świętych miejscach w Palestynie:

 • Betania – gdzie według Ewangelii znajdował się dom Marty, Marii i Łazarza a obecnie na tym miejscu znajduje się kościół i grób Łazarza.
 • Jerycho – panorama na górę kuszenia oraz Sykomora Zacheusza
 • Kacar El Jahud – rzeka Jordan, miejsce gdzie Jan Chrzciciel udzielał sakramentu chrztu świętego.
 • Morze Martwe, gdzie będziemy mogli skorzystać z kąpieli błotnych oraz odpocząć.
 • Wadi Qelt z panoramą na skalny klasztor św. Jerzego Kosiby.
 • Msza Święta w Palestynie
 • Kolacja w hotelu.

Dzień 06.10.2023 (piątek) Galilea

Śniadanie i pielgrzymka do świętych miejsc na północy Izraela:

 • Nazaret – Bazylika Zwiastowania Pańskiego.
 • Kana Galilejska – gdzie Jezus Chrystus dokonał swojego pierwszego cudu przemiany wody w wino na weselu.
 • Kafarnaum – położone jest nad Jeziorem Tyberiadzkim (Galilejskim), to tu biblijne wersety opisują, że Jezus: nauczał w synagodze, wypędził złego ducha z opętanego, uleczył teściową Szymona, trędowatego, sługę setnika i paralityka, a także przywrócił do życia córkę Jaira.
 • Tabha – Bazylika rozmnożenia chleba i Kościół Prymatu św. Piotra
 • Góra Błogosławieństw – w 1937 r. zbudowano tu sanktuarium upamiętniające Jezusowe błogosławieństwa. W 2000 r. na górze uruchomione zostało centrum formacyjne Domus Galilaeae – otwarcia dokonał Jan Paweł II podczas wizyty w Ziemi Świętej.
 • Msza Święta, powrót do hotelu, kolacja.

Dzień 07.10.2023 (sobota) – Betlejem – Tel Awiw

Wykwaterowanie z hotelu o północy i około godziny 01 (w nocy) transfer na lotnisko w Tel Awiwie, przelot do Warszawy.

Cena od osoby: 4800 PLN płatne w Polsce + 270 USD płatne w Izraelu

Wpłaty są w trzech ratach:

1 wpłata 1700 PLN – w dniu rezerwacji

2 wpłata w dniu 1 września 2023 – 3100 PLN

3 wpłata w dniu 1 października 2023 – 270 USD – płatne w Izraelu.

Wpłaty dokonujemy na numer rachunku bankowego Organizatora pielgrzymki:

Numer rachunku ING BANK ŚLĄSKI: 77 1050 1025 1000 0097 7312 5548

Tytułem: proszę wpisać imiona i nazwiska osób wyjeżdżających na pielgrzymkę.

Nazwa i adres odbiorcy: Biuro Podróży Hawajskie Aloha, ul. 11 Pułku Ulanów Legionowych 9A, 06-400 Ciechanów.

Cena zawiera:

 • Przeloty liniami Polskie Linie LOT według poniższego rozkładu lotów.
 • Podczas przelotów bagaż rejestrowany do 23kg/os. i bagaż podręczny do 8kg/os.
 • Program pielgrzymki wraz z wyżywieniem opisanym przy każdym dniu pielgrzymki.
 • Na miejscu w Izraelu i Palestynie: opieka duchowa księdza, polskiego pilota.
 • Zakwaterowanie w hotelu 3+* w Betlejem w terminie realizacji pielgrzymki pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką.
 • Na miejscu w Izraelu i Palestynie: przejazdy wynajętym autobusem podczas realizacji programu pielgrzymki.
 • Msze Święte odprawiane przez polskiego księdza.
 • Pakiet ubezpieczenie w TU EUROPA, w terminie: od 1 do 7 października 2023, nazwa pakietu Standard Plus zawiera:

– kosztów leczenia do 40.000 EUR

– Leczenie Covid-19 do 40.000 EUR

– Następstwa nieszczęśliwych wypadków: Uszczerbek na zdrowiu do 5 000 EUR, Śmierć ubezpieczonego do 3.000 EUR.

 • Dodatkowe informacje o pakiecie na stronie tueuropa.pl
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: – płatne obowiązkowo po przylocie w Izraelu 270 USD/os. za:

 • Opłaty parkingowe podczas realizacji pielgrzymki, lokalny Izraelski przewodnik podczas zwiedzania Izraela, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, zestaw słuchawkowy w dniach zwiedzania, rezerwacje świętych miejsc: kościoły, kaplice, sanktuaria na terenie Izraela i Palestyny w których będziemy mieć odprawiane Msze Święte, napiwki.

Cena nie zawiera, nie jest to obowiązkowe – według własnego uznania:

 • Ofiara na tacę podczas odprawiania Mszy Świętej.
 • Dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia na kwotę 300.000 EUR (obejmuje choroby przewlekłe) + 180 PLN/os. – takie ubezpieczenie możemy dokupić do 3 dni przed wyjazdem.
 • Ubezpieczenie pielgrzymki od rezygnacji: nazwa pakietu ubezpieczenia w TU EUROPA: koszty rezygnacji 100% MAX – 360 PLN (ubezpieczenie można kupić tylko w dniu rezerwacji pielgrzymki), dla zainteresowanych zostaną przesłane ogólne warunki ubezpieczenia.
 • Pokój jednoosobowy – dopłata na miejscu + 260 USD lub wyrażenie zgody podczas rezerwacji że uczestnik wyraża zgodę na dokwaterowanie do innej osoby o tej samej płci lub do swojej bliskiej osoby wówczas prosimy o podanie imienia i nazwiska tej osoby.
 • Napoje do kolacji w hotelu są płatne dodatkowo.

Ważne informacje dla pielgrzymów:

 • Przeloty będą odbywać się Polskimi Liniami LOT każdy uczestnik może zabrać ze sobą bagaż rejestrowany (duża walizka) o wadze do 23 kg o wymiarach nieprzekraczających 158 cm (suma wymiarów wysokość + szerokość + głębokość) oraz bagaż podręczny (walizka kabinowa) do 8kg o wymiarach nieprzekraczających 118 cm (suma wymiarów wysokość + szerokość + głębokość), loty odbywają się bez cateringu.
 • Rozkład lotów:

1 październik 2023 Warszawa Chopin godz. 06.00 –  Tel Awiw 10.45, numer lotu: LO 153

7 październik 2023 Tel Awiw godz. 05.05 – Warszawa Chopin 08.10, numer lotu: LO 152

Organizator pielgrzymki nie ma wpływu na zmianę godzin lub opóźnienia przelotów w liniach lotniczych PL LOT jeśli takie zmiany wystąpią spowoduje to skrócenie zwiedzania lub odpoczynku.

 • Zmiana uczestnika na inną osobę w liniach lotniczych (każda zmiana wymaga podpisania nowej rezerwacji, jest to opłata za jedną zmianę, za jedną osobę):

– do dnia 1 września 2023 – cena 400 PLN

– od 2 września 2023 do 26 września 2023 – 900 PLN

– o 27 września 2023 do 30 września 2023 – 1200 PLN (jednak nie gwarantujemy czy uda się dokonać takiej zmiany w tej cenie, jeśli się nie uda wówczas obowiązywać będzie wycena nowych biletów lotniczych po aktualnych cenach ze strony PL LOT).

 • Wymagany jest ważny paszport, powinien być ważny do końca marca 2024 roku.
 • Wyżywienie podczas pielgrzymki – jest w formie bufetu. Do śniadań będziemy mieć herbatę, kawę, wodę a do kolacji będzie podawana woda każdy inny napój jest płatny dodatkowo, najczęściej są to opłaty od 2 USD do 5 USD za napój. Można zabrać ze sobą czajnik i herbatę do pokoju oraz suszarkę do włosów.
 • Hotel – standard organizatora pielgrzymki 3+* pokoje są z łazienkami w których znajdują się: ręczniki i żel do kąpieli). Do dyspozycji mamy pokoje 2 lub 3 osobowe.
 • Pielgrzymka: chodzenia będzie mało w ciągu całego dnia powinniśmy przejść: Tel Awiw ok. 1 km., Jerozolima ok. 3km., Betlejem – ok. 1,5 km., Palestyna – ok. 1,5 km., Galilea – 2 km.
 • Msze Święte będą odprawiane przez polskiego księdza. Rzeką Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego a dla małżeństw odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Kanie Galilejskiej lub innym świętym miejscu.
 • Istnieje możliwość odprawienia Mszy Świętej przez polskiego księdza w intencji danej osoby na terenie Ziemi Świętej – kontakt bezpośrednio z księdzem.
 • Internet – na terenie Izraela istnieje możliwość wykupu pakietu dostępu do Internetu u swojego polskiego operatora sieci komórkowej – ceny najczęściej są od 40 PLN.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia w towarzystwie TU EUROPA – zostaną przekazane po dokonaniu rezerwacji.
 • Organizator pielgrzymki – Biuro Podróży Hawajskie Aloha, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 9A, 06-400 Ciechanów, email. info@hawajskiealoha.pl