Włączenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

22 grudnia 2021 roku na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Płocku, odbył się uroczysty apel z okazji wręczenia Decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu pięciu mazowieckich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przekazania i poświęcenia samochodów pożarniczych jednostkom PSP oraz OSP z terenu woj. mazowieckiego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Maciejowi Wąsikowi. Następnie podniesiona została flaga państwowa oraz odegrano hymn narodowy.

Jednostki, którym podczas uroczystości wręczono akt włączenia do KSRG:

 • OSP Młock, powiat ciechanowski, gmina Ojrzeń,
 • OSP Białotarsk, powiat gostyniński, gmina Gostynin,
 • OSP Łęg Probostwo, powiat płocki, gmina Drobin,
 • OSP Dziektarzewo, powiat płoński, gmina Baboszewo,
 • OSP Wyczółki, powiat sochaczewski, gmina Sochaczew.

W dalszej części wydarzenia zostały przekazane samochody pożarnicze jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (5 samochodów) oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym (12 samochodów) z terenu woj. mazowieckiego.

Przekazano:

 • samochód pożarniczy GCBA dla Komendy Miejskiej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
 • samochód pożarniczy GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie,
 • samochód pożarniczy GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie,
 • samochód pożarniczy SLOp dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,
 • samochód pożarniczy Mikrobus dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,
 • samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski,
 • samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Łysakowo, gmina Grudusk, powiat ciechanowski,
 • samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Kraszewo, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski,
 • samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Unierzyż, gmina Strzegowo, powiat mławski,
 • samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Piegłowo Wieś, gmina Szydłowo, powiat mławski,
 • samochód pożarniczy GLBA dla jednostki OSP Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki,
 • samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto, powiat płoński,
 • samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Leszno, gmina Przasnysz, powiat przasnyski,
 • samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Zawidz, gmina Zawidz, powiat sierpecki,
 • samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Giżyce, gmina Iłów, powiat sochaczewski,
 • samochód pożarniczy GBA dla jednostki OSP Bartniki, gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski,
 • samochód pożarniczy SL bus dla jednostki OSP Gościszka, gmina Kuczbork, powiat żuromiński.

Łączna wartość przekazanych samochodów gaśniczych to ponad 12 mln zł.

Biorący udział w uroczystości ksiądz st. kpt. Jerzy Sieńkowski kapelan mazowieckich strażaków dokonał poświęcenia przekazanych samochodów, po czym nastąpiła prezentacja nowo otrzymanych pojazdów.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wiceminister Maciej Wąsik powiedział:

„Chciałbym pogratulować wszystkim strażakom włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz otrzymania nowych samochodów. To kamień milowy w rozwoju OSP”.

Wspomniał również o ustawach mających bardzo duże znaczenie dla formacji strażackiej: ustawie modernizacyjnej oraz ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych, nad którymi 17 grudnia br. zakończyły się prace parlamentarne – zostały przyjęte przez Sejm i niebawem trafią do podpisu Prezydenta RP.

Ponadto pozostali goście zabierający głos w szczególności gratulowali strażakom pozyskania nowego sprzętu. Podziękowali za pracę, poświęcenie i zaangażowanie, podkreślając rangę jednostek ochrony przeciwpożarowej w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu.

W uroczystości udział wzięli:

 • Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Pan Marek Martynowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pani Agnieszka Sulkowska – Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego,
 • Pan Marek Ryszka – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Pan Sławomir Januszewski – Przewodniczący Rady Gmin Słubice,
 • Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa mazowieckiego,
 • ks. kan. st. kpt. Jerzy Sieńkowski – kapelan mazowieckich strażaków,
 • ks. kan. Roman Bagiński – kapelan płockich strażaków.

Źródło: Opracowanie i zdjęcia: st. str. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Previous ArticleNext Article