Wsparcie od Samorządu Mazowsza dla naszego powiatu

Remont natrysków na krytej pływalni w Ciechanowie, termomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku czy modernizacja hali sportowej poprzez utworzenie stref cardio, fitness i odnowy biologicznej w Raciążu to inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane z budżetu Mazowsza.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 w subregionie płockim zostanie zrealizowanych 16 projektów. 17 sierpnia marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk podpisali umowy z beneficjentami.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik tegoroczna edycja programu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem

– W tym roku wpłynęło 235 wniosków, a całkowita kwota dofinansowania, o jaką ubiegali się w nich samorządowcy, przekroczyła trzykrotnie pulę, którą przeznaczyliśmy na realizację tego programu.

To pokazuje, że ta inicjatywa jest potrzebna. Samorządowcy widzą realne efekty tego wsparcia i aplikują o środki. Z rozmów z beneficjentami wiemy, że często pomoc z budżetu Mazowsza domyka budżet takiego przedsięwzięcia.

Na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył w tym roku ponad 10 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jeszcze w tym roku zostanie zrealizowanych 115 inwestycji, z czego 16 w subregionie ciechanowskim.

– To ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, dlatego chcemy pomóc mazowieckim gminom w ich realizacji. Pomożemy nie tylko w remontach tych już wysłużonych obiektów sportowych, ale też w budowaniu nowych, takich jak np. skateparki dla młodzieży czy siłownie dla starszych – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Do programu mogły zgłaszać się gminy i powiaty z województwa mazowieckiego. Szansę na wsparcie z budżetu województwa miały projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji i remontu już istniejących obiektów sportowych, w tym m.in.: hal i boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), placów sportowo-rekreacyjnych.

Inwestycje, które zostaną zrealizowane w naszym powiecie:

  • Gmina – Miasto Ciechanów – remont natrysków na krytej pływalni w Ciechanowie – I etap – kwota dofinansowania: 90.000 PLN
  • Powiat Ciechanowski – przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie – kwota dofinansowania: 100 000 PLN
  • Gmina Glinojeck – przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku – kwota dofinansowania: 100 000 PLN
  • Gmina Sońsk – termomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku – kwota dofinansowania: 100 000 PLN

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego mazovia.pl

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article