Pogotowie alarmowe

Numer alarmowy z telefonów komórkowych 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992 lub (23) 673 93 20

Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (centrala) (23) 672 32 71
Komenda Powiatowa Policji (23) 673 16 14
Państwowa Powiatowa Straż Pożarna (23) 672 48 81
Pogotowie ciepłownicze (23) 672 27 32

Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (23) 673 53 70
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (23) 672 55 69
Inżynieria Miejska (23) 674 93 06