Starostwo Powiatowe w Ciechanowie – podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej

W dniu dzisiejszym 30.04.2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie została podpisana umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo – Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 – Etap 1 (długość 958,50m).

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo – Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo – od km 5+447,00 do km 6+070,50 –

Etap 2 (długość 623,5) w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Kwota dofinansowania wynosi 3 074 350,67 zł a całkowita wartość Zadania – 5 123 917,79 zł.

W podpisaniu umowy udział wzięli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego reprezentując Urząd Marszałkowski i ze strony Starostwa Powiatowego w Ciechanowie: Joanna Potocka-Rak – Starosta, Stanisław Kęsik – Wicestarosta i Hanna Dworecka – Skarbnik.

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej nr 2351 Unikowo – Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Previous ArticleNext Article