Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych

Apel z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Macieja Wąsika odbył się 28 października 2022 roku z okazji wręczenia promes na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego podczas szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) z powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, przasnyskiego oraz żuromińskiego. Przybyli również Zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbrygadier Adam Konieczny oraz p.o. Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosław Piotrowski. Dowódcą Uroczystości był st. kpt. Robert Rudziński z PSP Płońsk.

Wydarzenie miało bardzo uroczysty charakter. Zarówno druhowie OSP, jak i strażacy PSP wystąpili w mundurach wyjściowych. Poza Dowódcą Uroczystości wyznaczony był oficjalny spiker i fotograf, odbyła się też próba generalna, ustawiono trybunę honorową.
Po złożeniu meldunku ministrowi Wąsikowi przez Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku bryg. Artura Czachowskiego nastąpiło wprowadzenie sztandarów, odegranie hymnu i powitanie gości.

Z powiatu ciechanowskiego promesy otrzymało aż dziesięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z: OSP Nasierowo Górne, OSP Grudusk, OSP Łysakowo, OSP Sońsk, OSP Sarnowa Góra, OSP Lekowo, OSP Pawłowo, OSP Zeńbok, OSP Modła oraz OSP Klice.

Po wręczeniu promes głos zabrali zaproszeni goście: minister Wąsik i nadbrygadier Adam Konieczny -Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz przedstawiciel obdarowanych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – druhna Zuzanna Radomska z OSP Nowe Miasto.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze przyznane drużynom OSP z gminy Regimin? OSP Klice nabędzie: rozdzielacz, smok ssawny i rzutnik, OSP Lekowo: 10 polarów, 10 hełmów i 2 hydronetki, OSP Zeńbok: noszak do węży – 6 sztuk, dwie prądownice, 9 odznaczeń funkcyjnych, 9 kasków, 9 czapek z daszkiem, 9 ubrań koszarowych i 4 piętnastometrowe węże W52, natomiast OSP Pawłowo hydronetkę, wąż do hydronetki, prądownicę oraz 8 hełmów.

Ogólnie na terenie województwa mazowieckiego dofinansowanie otrzymały 473 jednostki OSP. Jego wysokość to 2 102 000 zł. W całej Polsce dofinansowano 5206 jednostek OSP na wysokość 25 mln zł.

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP, których celem celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do służby w OSP. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Zadania MDP to: udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, rozwijanie sprawności fizycznej przez uprawianie dyscyplin sportowych i turystyki, realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz wolontariat.

To bardzo ważne wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, które na pewno pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców z obszarów działania obdarowanych OSP oraz inwestycja w przyszły potencjał ratowniczy straży pożarnej.

Zdjęcia z uroczystości

Zdjęcia: Ciech24.pl

Tekst: Dariusz Węcławski

Previous ArticleNext Article