Przysięga wojskowa w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie

W sobotę 12 lutego 2022 r. w Ciechanowie odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy – ochotników, słowa roty wypowiedziało 51 terytorialsów.

Sobotnia uroczystość była pierwszą w 2022 roku przysięgą w 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „RÓJ”. Złożyło ją 51 ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe rozpoczynające rok szkoleniowy mazowieckich terytoriasów. Podczas uroczystości nowym żołnierzom towarzyszyli rezerwiści, którzy ukończyli 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze.

Nowi żołnierze pochodzą z 13 powiatów północnego Mazowsza, tym razem najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy Warszawy oraz powiatu ciechanowskiego i ostrołęckiego.

Zdjęcia z uroczystości 12.02.2022

Szkolenie odbywało się w ramach projektu Wakacje w WOT, co przełożyło się na wcielenie licznej grupy uczniów, którzy postanowili wykorzystać zimową przerwę w nauce i skorzystać z oferty 5 Brygady, a tym samym zdobyć nowe umiejętności.

Wśród nowych terytorialsów są zarówno ludzie młodzi, pełnoletni uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, nauczycieli jak i osoby dojrzałe, mające rodziny, ustabilizowane życie zawodowe. Wstąpili w szeregi WOT z wielu powodów. Jedni zachęceni przez znajomych i krewnych służących już w brygadzie, inni bo wierzą w misję WOT i zasadność funkcjonowania tej formacji, chcą służyć ojczyźnie. Są też tacy, którzy szkolenie traktują jak wyzwanie, chcą sprawdzić siebie, swoje możliwości psychofizyczne.

Dużą część ochotników stanowią również pasjonaci, którzy przyszli do WOT by rozwijać swoje zainteresowania, należą do grup strzeleckich i paramilitarnych, często posiadają specjalistyczne kwalifikacje np. instruktorów strzelectwa, które przydatne są podczas służby w Obronie Terytorialnej.

Dołącz do nas!
Proces rekrutacji w szeregi 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej jest ciągły i w każdej chwili można złożyć wniosek o powołanie do WOT. Osoby zainteresowane pełnieniem terytorialnej służby wojskowej, która daje możliwość doskonałego łączenia życia prywatnego i zawodowego z służbą ojczyźnie, będą miały jeszcze 6 okazji w 2022 roku by spróbować swoich sił w szeregach mazowieckich terytorialsów.

5 Brygada planuje przeprowadzić jeszcze 6 szkoleń podstawowych oraz wyrównawczych dla kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Najbliższe odbędzie się od 25 lutego i potrwa do 12 marca 2022 r.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Previous ArticleNext Article