Przysięga uczniów szkoły mundurowej na placu Jana Pawła II w Ciechanowie

W sobotę 09.10.2021 r. na placu Jana Pawła II w Ciechanowie odbyła się uroczystości ślubowania na sztandar Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego uczniów klas pierwszych i drugiej Szkoły Technicznej Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie.

Mówi dyrektor szkoły: Bogumiła Wejs

Przepiękną tradycją szkół BZDZ jest taka właśnie uroczystość organizowana dla nowych uczniów naszych szkół mundurowych. Mówię: naszych, bo w rodzinie szkół BZDZ mamy 7 takich placówek ponadpodstawowych, kształcących młodzież w zawodzie: technik logistyk.

O ciechanowskiej szkole, którą mam zaszczyt kierować można śmiało powiedzieć, że w niczym nie ustępuje jakością nauczania szkołom publicznym. Od 2 lat w rankingu Perspektyw plasujemy się na poziomie Srebrnej Tarczy wśród techników publicznych i niepublicznych, biorąc pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych (matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie).

Nasza szkoła wychowuje młodzież w etosie patriotyzmu, w poszanowaniu uniwersalnych wartości takich jak: patriotyzm, humanitaryzm, odpowiedzialność za drugiego człowieka. O tym mówią piękne słowa roty ślubowania, które dziś, 9 października zabrzmiały w ustach uczniów Szkoły Technicznej.

Jestem przekonana, że ten dzień zapisze się na długo w naszej pamięci, a wypowiadane przez uczniów słowa będą drogowskazem na dalsze życie.

W uroczystości udział wzięli: Prezydent Miasta Ciechanów, dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komendant Powiatowej Policji w Ciechanowie, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, władze szkoły, zaproszeni goście i instytucje państwowe z którymi szkoła współpracuje, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice.

Muzyczną oprawę uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciechanowa.

Zdjęcia z uroczystości

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article