Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Nasierowie Górnym

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasierowie Górnym (Gmina Gołymin Ośrodek) w sobotę otrzymali nowy pojazd pożarniczy. Uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo gaśniczego MAN TGM 18.320, odbyła się 9 grudnia 2023 w siedzibie OSP w Nasierowie Górnym.

Wydarzenie rozpoczął Adam Budek – Wójt Gminy Gołymin – Ośrodek, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Powitał przybyłych gości, w tym: Wiesławę Krawczyk – Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, bryg. mgr inż. Tomasza Gajewskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Pawła Goca – miejscowego przedsiębiorcę, radnych, przedstawicieli UG, delegacje jednostek z terenu gminy.

Adam Budek – Wójt Gminy Gołymin – Ośrodek

Następnie odbyło się wręczenie aktu przekazania wraz z kluczykami do średniego samochodu ratowniczo gaśniczego MAN dla jednostki OSP w Nasierowie Górnym. Akt odczytał bryg. mgr inż. Tomasz Gajewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Samochód został przekazany przez: Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Gminy Gołymin Ośrodek. W imieniu przekazujących akt podpisał nadbryg. Jarosław Piotrowski Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Kolejnym punktem wydarzenia było przecięcie wstęgi przez: bryg. mgr inż. Tomasza Gajewskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Wiesławę Krawczyk – Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Adama Budka – Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek.

Następnie odbyło się poświęcenie samochodu. „Ten pojazd będzie służył strażakom i nam wszystkim. Nie będzie to pojazd wycieczkowy, dlatego bożego błogosławieństwa potrzebuje, bo będzie w trudnych warunkach pracował, bo ci którzy będą nim jechać, nie będą jechać po to żeby oglądać okolicę, ale by ratować życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Dlatego chcą się oddać pod opiekę Boga i swoich świętych patronów – św. Floriana i św. Krzysztofa, aby szczęśliwie docierać na miejsce i wracać szczęśliwi, że zanieśli nadzieję i ufność w to, że ktoś czuwa i jest obecny.” – mówił ksiądz mgr Janusz Andrzej Paczkowski – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Ciemniewku, po czym pobłogosławił samochód i odmówił modlitwę.

bryg. mgr inż. Tomasz Gajewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

Po poświęceniu przemawiał bryg. Tomasz Gajewski: „Uważam, że mimo późnej pory, mimo tego śniegu dzień jest wspaniały. Dzień jest wspaniały bo w tutejszym garażu mamy wymianę pokoleniową pojazdów. Możemy powiedzieć, że długo i intensywnie i dosyć dobrze sprawujący się Jelcz, został zamieniony na nowego MAN-a i tak naprawdę uważam, że to jest z pożytkiem zarówno dla tutejszej jednostki, mieszkańców, gminy i całego powiatu.

Nowy sprzęt niezawodny, o większych parametrach, o możliwościach lepszych. A tak naprawdę, nie ukrywajmy, że przy takiej aurze, gdzieś w wielogodzinnych akcjach siedzieć w Jelczu, a siedzieć w nowej kabinie – ogrzewanej, to wiele się różni. A komfort strażaka musi być, bo strażak, który będzie zziębnięty, wymęczony, nie będzie miał możliwości ogrzania, będzie trochę słabiej realizować swoje czynności. Więc ten sprzęt powinien być z najwyższej półki. Ale oczywiście to nie chodzi także o sprzęt, chodzi o to, żeby zawsze być duchem tym strażakiem, żeby zawsze móc wyjechać do tej akcji, żeby być na tą godzinę, to wezwanie, ten alarm. O każdej porze dnia być gotowym i żeby móc czynić to dobro.”

Następnie komendant podziękował strażakom za służbę na rzecz innych i wspieranie powiatu swoimi działaniami. Pogratulował nowego sprzętu i złożył życzenia bożonarodzeniowe.

Wiesława Krawczyk – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego

W dalszej kolejności poproszono o zabranie głosu Wiesławę Krawczyk. „To radosny dzień, kiedy możecie cieszyć się z nowego samochodu. Ale chcę przede wszystkim pogratulować tej inżynierii finansowej, która doprowadziła do realizacji upragnionego celu. Samorząd Województwa również przyczynił się do tego, by mógł ten samochód być kupiony” – mówiła radna.

Następnie odczytała list Marszałka Województwa Mazowieckiego:

„Drodzy Druhny i Druhowie, serdecznie dziękuje za zaproszenie na uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nasierowo Górne oraz tradycyjne strażackie spotkanie wigilijne. Jest mi niezmiernie miło, że Samorząd Województwa Mazowieckiego, może być partnerem tego wydarzenia. Boże Narodzenie to od wieków szczególnie piękny i ważny okres w roku dla ludzi na całym Mazowszu.

To czas, kiedy otwieramy swoje serca na przyjście Pana Jezusa, ciesząc się z jego narodzin wspólnie z najbliższymi i przyjaciółmi. Dla wielu z nas święta są wspaniałą okazją, aby po długim czasie rozłąki uściskać dawno nie widziane osoby, obdarować się prezentami i życzliwym słowem, a także zdobyć się na gest pojednania. Dzisiejsze spotkanie to nasza mazowiecka opowieść wigilijna, to nasze rodzime zwyczaje, wierzenia, dźwięki i barwy, to kolędy i łamanie się opłatkiem z tymi, którymi nie zawsze się zgadzamy, to puszczanie sporów w niepamięć, to powrót każdego z nas do krainy dzieciństwa.

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia, pragnę podziękować za całoroczną pracę i złożyć najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Niech te piękne i magiczne chwile z rodzina, w domu pachnącym choinką, pozwolą zwolnić na chwilę tempo życia, przyniosą wytchnienie od codziennych trosk, a rozmowy rozpalą uśmiech na twarzach. Niech każdy gest życzliwości okazany bliźniemu, wleje w niego nadzieję na lepsze jutro.

Wierzę, że czas świętowania wypełni serca radością, ciepłem i miłością, a nadchodzący 2024 rok przyniesie pokój za naszą wschodnią granicą, wiele pomyślności i zdrowia oraz rozbudzi nowe pragnienia i przybliży do wyznaczonych sobie ambitnych celów. Życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2024 r. Podpisał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.”

Wiesława Krawczyk przyłączyła się do życzeń złożonych przez marszałka i przypomniała, że Samorząd Województwa Mazowieckiego już od 2006 r. wspomaga OSP. Poinformowała, że obecnie odbywają się prace nad budżetem województwa i zapewniła o dalszym wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wiesława Krawczyk – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Adam Budek – Wójt Gminy Gołymin – Ośrodek, Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Następnie przemawiał Adam Budek. „Chciałem pogratulować jednostce OSP w Nasierowie tego nowego samochodu. Namacalnie sam wiem ile trudu było, żeby pozyskać te pieniądze. To jest mechanizm złożony. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, środki z MSWiA, środki gminne, środki z Urzędu Marszałkowskiego. Spotkaliśmy się ze strasznym skokiem cen, okazało się, że cena grudniowa a styczniowa różni się o 200 tys. zł. Musieliśmy zabiegać o te środki. Udało się dzięki wsparciu tych wszystkich instytucji, przychylności Rady Gminy. Mam nadzieję, że ten samochód oby tylko stał w garażu i ładnie wyglądał.” – mówił wójt i zakończył przemówienie życzeniami spokojnych świąt.

Adam Budek – Wójt Gminy Gołymin – Ośrodek przekazuje dokumenty wozu strażackiego.

Druh Krzysztof Sosnowski

Na koniec zabrał głos druh Krzysztof Sosnowski, który podziękował w imieniu OSP za przekazany samochód oraz sprzęt i środki, które trafiły do wszystkich jednostek z terenu gminy i powiatu.

Zarząd OSP w Nasierowie Górnym przekazał podziękowania dla: Adama Piotra Budka Wójta Gminy Gołymin Ośrodek, Rady Gminy Gołymin Ośrodek, Ewy Witkowskiej, Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, nadbryg. Jarosława Piotrowskiego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego, Macieja Wąsika Sekretarza Stanu w MSWiA, Marka Ryszki Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article