Spotkanie z kandydatami do Sejmu i Senatu PSL

W czwartkowy wieczór 26 września 2019 w oranżerii Muzeum Romantyzmu prezentowali się kandydaci PSL w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

 

Spotkanie w szczelnie wypełnionej, dużej sali otworzyła Joanna Potocka-Rak, Starosta Ciechanowski.

 

Pierwszy prezentował się lider listy nr 1 Piotr Zgorzelski, który przedstawił program Stronnictwa i całej Koalicji Polskiej. Podkreślił, że wszyscy kandydaci PSL to ludzie stąd, nie potrzebują nawigacji w samochodzie by trafić na kolejne spotkania. W odróżnieniu Pis to tylko szyld i ludzie bez twarzy kojarzących się z okręgiem, w którym startują.

 

Mówił o zaletach propozycji wspólnych Koalicji Polskiej: o ordynacji mieszanej, kiedy głosuje się i na konkretnego człowieka i na partię, że już Wincenty Witos w 1924 postulował JOW-y.

 

Mówił o powszechnych wyborach Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i członków KRS oraz wprowadzeniu sędziów pokoju, co PSL postulował już w okresie międzywojennym.

 

Wspomniał o emeryturach bez podatku, służebnej roli sędziów, ale nie wobec państwa, lecz obywateli i prawa.

 

Przybliżył założenia Programu „Własny Kąt”- 50 tys. na wkład własny do kredytu mieszkaniowego dla młodych małżeństw, wzrost składki zdrowotnej z 4,9 do 6,8 kosztem składki rentowej, założenia zwiększenia udziału OZE kosztem węgla w energetyce, opisując obrazowo, że model energetyki PiS to… wiatraki na węgiel.

 

Opisał konieczność ograniczenia importu węgla z Rosji (5 mln ton za PSL i 15 mln ton obecnie za PiS).

 

Przedstawił też 4 główne grupy docelowe PSL – rolników (sprawna realizacja wniosków o płatności), seniorów (emerytura bez podatku), samorządowców (przeciwdziałanie podziałowi Mazowsza i innych województw którego celem są niecne zamiary czyli zorganizowanie nowych wyborów i zawłaszczenie samorządów przez PiS) i przedsiębiorców (dobrowolny ZUS, polegający na łącznie 25 latach składek obowiązkowych i możliwości zawieszenia płatności w trudnych dla przedsiębiorcy okresach oraz powszechny samorząd gospodarczy).

 

Następnie zaprezentowali się Anna Smolińska, Konrad Wojnarowski, Łukasz Lewandowski i Jacek Ryziński.

 

Ostatni przedstawił się kandydat do Senatu startujący z Koalicji Obywatelskiej ale popierany przez PSL Andrzej Kamasa, który stwierdził, że choć od 2001 należy do PO, na spotkaniu PSL czuje się jak u siebie, jest sympatykiem Stronnictwa i żartował że tak jakby był na nieustannym stażu kandydackim.

 

Jako dyrektor ciechanowskiego szpitala, skupił się głównie na tym, że system służby zdrowia pod rządami PiS powoduje drastyczne niedofinansowanie szpitali i spychanie odpowiedzialności finansowej za szpitale na samorządy.

 

Wszyscy apelowali też o jak najliczniejszy udział w wyborach, do czego i my się przyłączamy.

 

Tekst: Dariusz Węcławski

Previous ArticleNext Article