Starostwo Powiatowe w Ciechanowie – przekazanie dotacji na realizacje zadań publicznych w 2021 r.

W dniu dzisiejszym 09.03.2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego. Zadania będą realizowane na terenie naszego powiatu w 2021 r. w następujących kategoriach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article