Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wsparło organizacje pozarządowe

W dniu dzisiejszym 24.08.2020 w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie podpisano umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego a także w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności oraz ochrony i promocji zdrowia.

Łączna kwota przyznanych dotacji to 272 391 zł, w tym:

– w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 94 907,00 zł

 • Fundacja Apetyt na Kulturę – 24 000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich Ojrzenianki – 10 640 zł
 • Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych – 3 350 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach – 1 587 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie – 26 700 zł
 • Stowarzyszenie PSYCHOART – 14 630 zł
 • Stowarzyszenie WRZUĆ NA LUZ – 5 000 zł
 • Stowarzyszenie WRZUĆ NA LUZ – 9 000 zł

– w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 152 484,00 zł

 • Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA – 5 000 zł
 • Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA – 50 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportowy JURAND – 25 000 zł
 • Stowarzyszenie Sportowe RUNNERS TEAM – 22 000 zł
 • Ciechanowski Klub Bokserski – 10 000 zł
 • Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie – 4 000 zł
 • Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 10 000 zł
 • Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 3 000 zł
 • Stowarzyszenie Seniorów w Gołotczyźnie – 3 484 zł
 • Stowarzyszenie ZaDyszka – 20 000 zł

– w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – 10 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grudusku – 5 000 zł
 • Ciechanowskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 5 000 zł

– w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 15 000,00 zł

 • Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie – 15 000 zł

Źródło: tekst Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article