XXVIII Światowy Dzień Chorego

W dniu 11 lutego 2020r. odchodziliśmy XXVIII Światowy Dzień Chorego. W tym dniu w Kaplicy Szpitalnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie odbyła się uroczysta Msza Święta w której przewodniczył Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera.

 

Na wstępie głos zabrał ksiądz Kapelan Maciej Szostak, który przekazał wszystkim obecnym, że tegorocznemu XXVIII Światowemu Dniu Chorego przewodzi zdanie Pana Jezusa z ewangelii Św. Mateusza: „Przyjdźcie od Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” i w orędziu na ten dzień Ojciec Święty Franciszek napisał słowa: „Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia Was w szczególny sposób pośród owych utrudzonych, obciążonych, którzy przyciągają wzrok i serce Jezusa stąd wychodzi światło, które oświeca Wasze chwile ciemności i nadzieje wobec Waszego zniechęcenia.

 

Jezus zaprasza Was abyście przyszli do niego, w nim bowiem niepokoje i pytania które rodzą się w Waszej mocy ciała i ducha znajdą siłę do ich pokonania.”

 

Podziękował również Ekscelencji za przyjęcie zaproszenia do szpitalnej wspólnoty w tak ważny dzień jakim jest Światowy Dzień Chorego. Wyraził pragnienie wspólnej modlitwy za wszystkich chorych i cierpiących, za wszystkich słabszych i tych którzy modlitwy potrzebują, za tych wszystkich do których Pan Jezus kieruje te słowa przyjdźcie.

Prosił aby nasza dzisiejsza modlitwa, nasze wysiłki, które każdego dnia w szpitalu są podejmowane były odpowiedzią na te słowa Pana Jezusa. Prosił Księdza Biskupa aby on jako następca Apostołów poprzez wspólną Eucharystię i słowo Boże, także poprzez swoje świadectwo, umacniał nas wszystkich w tych dobrych czynach i pragnieniach dotyczących bycia przy drugim, chorym i słabszym człowieku.

 

Następnie kazanie wygłosił Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, który serdecznie zwrócił się do Dyrekcji szpitala, czcigodnych księży, pracowników ciechanowskiego szpitala, pacjentów, sióstr i braci.

W Światowym Dniu Chorego przeżywamy wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, jeszcze raz pragniemy przez chwilę pochylić się nad tajemnicą ludzkiego cierpienia, choroby ale także wrażliwości i miłości tak bardzo potrzebnych tym którzy troszczą się o chorych i wśród nich pracują.

 

Aby udźwignąć ciężar jaki niesie ze sobą ludzkie cierpienie, potrzeba nam tej pomocy, tego wsparcia, jakie przynieś może tylko żywy i prawdziwy Bóg.

 

I dla chorego przygniecionego bólem i dla jego rodziny, najbliższych, przepełnionych lękiem o to co będzie dalej

i dla lekarzy, pielęgniarek obarczonych odpowiedzialnością za powierzonego ich opiece cierpiącego człowieka. Wszystkim nam potrzeba mocy i mądrości, która niesie Stwórca i Zbawiciel. Drodzy moi zebraliśmy się na modlitwie w tej szpitalnej kaplicy to miejsce zapewne bywa świadkiem wielu ludzkich dramatów, rozterek, pytań, nie rzadko również i łez. Jest to miejsce gdzie nie brak także chwil w których wyrażamy naszą całkowitą bezsilność, bezradność wobec cierpienia, wobec choroby.

 

Tutaj do tego miejsca przychodzą chorzy, ich najbliżsi oraz personel szpitala, by znieść swoją duszę ku temu który jak wierzymy słucha i może nam pomóc. Ale ta kaplica to miejsce, gdzie człowiek może sobie postawić pytania podobne do tych które stawiał niegdyś król Salomon o którym mowa w dzisiejszym czytaniu.

Może te wołanie króla Salomona przeraża się w niejednym sercu w niemy krzyk: Boże gdzie jesteś? Dlaczego pozwalasz na moja bezsilność? Rozumiemy te pytania, rozumiemy te dylematy i można powiedzieć że milkniemy przed tego rodzaju pytaniami i dylematami.

 

Są one najszczerszym wyrazem modlitwy, są świadectwem że traktujemy Pana Boga jako żywą osobę, przecież do osoby kierujemy pytania, nie do jakiejś rzeczy, nie do czegoś, tylko do kogoś.

 

Więc te pytania, trudne, bolesne pytania związane z cierpieniem, chorobą kierujemy właśnie do Boga, jako do żywej osoby.

I właśnie dlatego Papież Franciszek we wspomnianym przez księdza kapelana liście na tegoroczny Światowy Dzień Chorego umieścił na pierwszym miejscu słowa Chrystusa Pana „Przyjdźcie od Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”

 

Te słowa są wyrazem solidarności, syna człowieczego, syna Bożego wobec ludzkości dotkniętej chorobą i cierpieniem. Jakże wielu ludzi cierpi dzisiaj na ciele i na duchu. Jezus Chrystus wzywa wszystkich aby przyszli do niego i obiecuje ulgę i wytchnienie.

 

Ojciec Święty przypomina nam dzisiaj, że Jezus kieruje zaproszenie do chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że należą całkowicie do Boga, są zależni od Boga, są dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia.

Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej choroby, cierpienia, bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa ale przede wszystkim oferuje swoje miłosierdzie, nie prawo ale miłosierdzie czyli ofiarowuje samego siebie.

 

Na koniec głos zabrał Dyrektor ciechanowskiego szpitala Pan Andrzej Kamasa, który bardzo serdecznie podziękował Ekscelencji Księdzu Biskupie za wizytę w szpitalu z okazji Światowego Dnia Chorego, za piękne wspomnienie i świadectwo spotkań ze Św. Janem Pawłem II i za odprawioną Mszę Świętą i modlitwę za chorych i pracowników ciechanowskiego szpitala.

 

Tekst i zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article