Otwarcie wiaduktu dla pieszych i rowerzystów na Krubinie

We wtorek 27 lutego 2024 odbyło się oficjalne otwarcie nowego obiektu między ul. Skłodowskiej-Curie i Ceramiczną w Ciechanowie. Inwestycja realizowana przez miasto we współpracy z PKP PLK została zakończona. Prawie 30-metrowy wiadukt pieszo-rowerowy to zadaszona i oświetlona w godzinach nocnych konstrukcja wyposażona w windy, z których korzystać mogą osoby z niepełnosprawnościami. Rowerzyści mają do dyspozycji także prowadnice dla swoich pojazdów.

Inwestycja kosztowała 5,7 mln zł. Wkład własny miasta na jej realizację to 1,2 mln zł. Z kolei 4,5 mln zł to fundusze pozyskane z Unii Europejskiej w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

Na otwarciu obecni byli: prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, członek zarządu PKP S.A. Rafał Zgorzelski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Konrad Wojnarowski, senator Krzysztof Bieńkowski, poseł Anna Cicholska, poseł Adam Krzemiński, zastępca Dyrektora Regionu Centralnego PKP PLK S. A. Daniel Boruchalski, Naczelnik Centrum Realizacji PLK S.A. Paulina Sosnowska, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, miejscy radni, członkowie zarządu osiedla, pracownicy ratusza oraz przedstawiciele wykonawcy. Konferencję prowadziła Paulina Rybczyńska – rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów.

Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów

Na wstępie zabrał głos prezydent Krzysztof Kosiński. „Historia powstania tego obiektu jest dosyć długa, bo proces inwestycyjny był niezwykle skomplikowany, jak przy każdej infrastrukturze kolejowej. Zaczęło się pod koniec 2018 roku, czyli od momentu kiedy zapadła decyzja, że inwestycja będzie realizowana. Od tego momentu minęło 5 lat, więc widzimy, że ten proces był niezwykle długi, wymagał wielu uzgodnień i formalności.

Zaczęliśmy od koncepcji kładki pieszo-rowerowej i ta koncepcja w pierwszej kolejności została opracowana. Ale potem w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej, za co odpowiadało miasto, już mieliśmy tą informację ze strony naszego głównego partnera w tym projekcie, czyli PKP PLK, że w związku z osiąganymi planowanymi wysokimi prędkościami kolei na tym odcinku, to nie może być kładka, tylko musi być wiadukt, a więc o wiele solidniejsza konstrukcja. I tak też się stało, przeprojektowaliśmy te rozwiązania. One były uzgadniane cały czas w procesie konsultacji z udziałem przedstawicieli PKP.

Rozpoczęliśmy ten proces po dokumentacji technicznej, związany z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, potem wyłonienie wykonawcy w przetargu, podpisanie umowy i rozpoczęcie faktycznych prac. Dzisiaj w lutym 2024 roku, finiszujemy z całym tym procesem i możemy oddać do użytkowania mieszkańcom bezpieczną przeprawę w miejscu gdzie wcześniej funkcjonowało tzw. „dzikie przejście”. To oczywiście gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańcom tego osiedla.

Pamiętam, odkąd w Ciechanowie organizujemy spotkania osiedlowe dla mieszkańców, to tu na Osiedlu Słonecznym, od 2015 roku główny postulat ze strony mieszkańców to była przeprawa dla pieszych i dla rowerzystów nad tymi torami kolejowymi. Cieszę się, że dzisiaj jest koniec tego procesu i udało nam się zrealizować tę inwestycję. Ale ona by nie mogła się wydarzyć gdyby nie pieniądze i gdyby nie ludzie.” – mówił prezydent, a następnie podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w proces inwestycyjny.

Podkreślił również, że pomimo trudnego dla wykonawców czasu, związanego z wojną na Ukrainie i rosnącą inflacją udało się zrealizować inwestycję zgodnie z kosztami założonymi w umowie. Zdradził też plany zagospodarowania terenu wokół obiektu przez miasto.

Rafał Zgorzelski – członek zarządu PKP S.A.

Następnie wystąpił członek zarządu PKP S.A. Rafał Zgorzelski. „Kolej to ogromna tradycja i ogromne przedsięwzięcie. Realizujemy dużo różnych rzeczy z ważnej perspektywy bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, ale też społeczeństwa. Natomiast kolej to również te mniejsze rzeczy, właśnie takie jak ten piękny obiekt.” – Rafał Zgorzelski tymi słowami rozpoczął przemówienie i pogratulował prezydentowi oraz pozostałym zaangażowanym w proces powstawania tego obiektu.

„Troska o bezpieczeństwo – taki cel przyświecał tej inicjatywie. To jest ten aspekt, o który my w PKP, ale też w spółce PKP PLK, która jest przecież kluczowym wykonawcą tego przedsięwzięcia, dbamy z należytą starannością. Wspomniał pan prezydent o współpracy miasta z PKP. Rzeczywiście ta współpraca ma już swoją pewną historię i tradycję. Układa się bardzo dobrze, za co serdecznie dziękuję. Owocowała kilkoma wspólnymi projektami, między innymi zielonej poczekalni.

Kolejną rzeczą, na którą planujemy do 15 marca 2024 rozpisać przetarg i chcemy wyłonić wykonawcę, to budowa parkingu przy dworcu kolejowym im. por. Romana Dziemieszkiewicza pseudonim „Pogoda” i „Adam”. Jest to konsekwencja włączenia tej nieruchomości do projektu i programu rządowego budowy przystanków, gdzie właśnie między innymi ta lokalizacja w Ciechanowie, ale też przy okazji w Mławie przy dworcu kolejowym im. dr Anny Tomaszewicz-Dobrskiej, zostały uwzględnione w tym programie.

Tutaj chcemy w perspektywie najbliższych kilku – kilkunastu miesięcy nie tylko doprowadzić do wyłonienia wykonawcy, zaprojektować te parkingi na nowo, ale też je postawić, żeby służyły dobrze mieszkańcom Ciechanowa, Mławy bo na to zasługują. A dlaczego na to zasługują? Dlatego, że z perspektywy dużego przedsiębiorstwa jakim jest PKP, dużego przedsiębiorstwa jakim jest PKP PLK i potrzeb, które są w całym kraju inwestycyjnych, to tego jest bardzo, bardzo dużo. A właśnie tam też gdzie samorządy, gdzie władze miasta, gdzie parlamentarzyści wkładają te dodatkowe zaangażowanie, to są też te owoce, gdzie rzeczywiście w pierwszym rzędzie pewne projekty mogą być realizowane w ramach tych środków, którymi jako kolej dysponujemy.

A więc skoro są zabiegi ze strony lokalnych władz, to są konsekwencje w postaci realizacji inwestycji, na które mieszkańcy zasługują wybierając takie władze.” – stwierdził Rafał Zgorzelski kończąc przemówienie.

Daniel Boruchalski – Dyrektor Regionu Centralnego PKP PLK S. A. 

W dalszej kolejności zabrał głos zastępca Dyrektora Regionu Centralnego PKP PLK S. A. Daniel Boruchalski: „Dla nas, dla kolejarzy to są obiekty służące poprawie bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo, to nie tylko bezpieczeństwo lokalnej społeczności, która tutaj mieszka i będzie bezpośrednio korzystała z tego obiektu, ale to jest również bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.

To jest ten zakres, o który dbamy najbardziej, na którym nam najbardziej zależy i tego typu obiekty, których już na Mazowszu w ubiegłym roku otworzyliśmy kilkanaście, tj. Legionowo, Kobyłka, Tłuszcz, Sulejówek – to są już zrealizowane obiekty, oddane w ostatnim czasie. Są jeszcze takie obiekty realizowane: w Pruszkowie, Celestynowie i Teresinie. Takie obiekty dosyć znacząco wpisują się na mapę naszych inwestycji i one mają tam zawsze miejsce i będą realizowane przez spółkę. Bo podstawową domeną naszej spółki jest bezpieczeństwo i prowadzenie ruchu w sposób bezpieczny.” – podkreślił Daniel Boruchalski.

Radni Miasta Ciechanów: Krzysztof Leszczyński (przewodniczący) i Anna Smolińska (radna)

Konrad Wojnarowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Potem przyszła kolej na wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Konrada Wojnarowskiego. „Bardzo się cieszę, że pomogły również środki europejskie. Program Infrastruktura i Środowisko, który w obecnej perspektywie finansowej, dotyczący okresu do 2029 roku będzie kontynuowany. Nie bez znaczenia były ostatnie dni, tygodnie, gdzie już dzisiaj wiemy, środki zarówno z polityki spójności, w tym tzw. „FENIKS-a”, czyli Funduszy na Infrastrukturę Klimat i Środowisko, w ramach również podobnego komponentu, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, będą uruchomione.

Ponad 6 mld euro, jeśli o FenIKS, ponad czy prawie 7 w tej części grantowej, jeżeli chodzi o KPO. To tylko część tych instrumentów dostępnych, z jakiego będzie mogło również skorzystać miasto w ramach różnego rodzaju projektów. Traktujemy to nie tylko jako inwestycje, ale również bardzo ważne reformy, zmianę cywilizacyjną dla transformacji energetycznej z czego miasto bardzo pięknie korzystało w ostatniej kadencji i poprzedniej również, jeśli chodzi o termomodernizację budynków, wykorzystanie OZE i wiele innych instrumentów, które dotyczą właśnie szeroko pojętej zielonej energii. To samo będzie jeśli chodzi o transport i infrastrukturę.

Myślę, że tego typu projekt to przykład również dla innych miast, jak można dobrze współpracować z PKP, z administracją rządową, z różnymi partnerami, po to żeby tworzyć lepszą przestrzeń dla swoich mieszkańców.” – powiedział Konrad Wojnarowski i zapewnił o dalszej współpracy w przyszłości.

Krzysztof Bieńkowski – senator Rzeczypospolitej Polskiej

Następnie przemawiał senator RP Krzysztof Bieńkowski. „Mamy wielki dzień dla Ciechanowa, mamy wielki dzień dla mieszkańców, którym serdecznie gratuluję, tego jak władza podeszła do ich problemu. Skoro było „dzikie przejście”, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, to jest wielka sprawa. Nie zawsze da się to zrobić, nie zawsze łatwo jest to zrobić, a przy inwestycjach kolejowych jest to bardzo skomplikowane. Tym bardziej cieszę się z tej współpracy. Wiele osób jest zaangażowanych, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

I tak właśnie nasza Polska powinna wyglądać, żebyśmy patrzyli na to, co jest ludziom potrzebne, realizowali te cele bo to jest nasz wspólny dom. To przesłanie z tej inwestycji wydaje mi się właśnie takie dobitne, że wychodzimy, załatwiamy konkretną rzecz, choć nie jest to prosta i tania sprawa.” – podsumował senator.

Krzysztof Bieńkowski – Senator RP, Konrad Wojnarowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Krzysztof Kosiński –  Prezydent Miasta Ciechanów

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII, IX, X kadencji

Potem zabrała głos poseł Anna Cicholska, która również przyłączyła się do podziękowań i gratulacji: „Ponad wszelkimi podziałami, czy to politycznymi, czy to upodobaniami wszelkiego rodzaju, po prostu podjęliśmy się tego zadania. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem. Za to dziękuję, za tę mądrość życiową. Życzę żeby to przejście służyło nie tylko mieszkańcom tego osiedla, ale i całego miasta”.

Oddany wiaduktu dla pieszych i rowerzystów – Krubin

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article