Uroczystość Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie

W dniu dzisiejszym 25.04.2022 r. w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyła się uroczystość podsumowująca pracę WKU w Ciechanowie.

Od dnia 23 kwietnia 2022 r. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe i Wojskowe Komendy Uzupełnień zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny przekształcają się w Wojskowe Centrum Rekrutacji. Zmiana jest efektem rozwoju polskiej armii i ma na celu zwiększenie liczebności sił zbrojnych. Wojskowe Centra Rekrutacji będą się skupiały i kładły nacisk na rekrutację do Zasadniczej Służby Wojskowej, Terytorialnej Służby Wojskowej i do uczelni wojskowych.

Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia:

  • Medal Zasłużony dla Obronności Kraju dla rodziców żołnierzy służących w siłach zbrojnych RP.
  • Odznaczenia pamiątkowe Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie
  • Wręczenie medalu Terenowych Organów Administracji Wojskowej
  • Medalem pamiątkowym odznaczono naszą redakcję – bardzo dziękujemy.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej o nadaniu medalu za zasługi dla obronności kraju, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej srebrny medal za zasługi dla obronności kraju otrzymali:

  • nadbrygadier Jarosław Nowosielski,
  • Adam Mroczek i Teresa Mroczek. Odznaczenie wręczane jest rodzicom, których troje dzieci pełni, pełniło nienaganną czynną służbę wojskową.

Decyzją komisji do spraw odznaki pamiątkowej WKU w Ciechanowie w uznaniu zasług w realizację zadań na rzecz WKU odznaka pamiątkową zostali wyróżnieni: Joanna Potocka Rak Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Jerzy Rakowski Starosta Powiatu Mławskiego, Jerzy Rzymowski Starosta Powiatu Żuromińskiego, Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława, Anna Smolińska dyrektor PCKiSz w Ciechanowie, generał brygady Robert Kosowski rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, pułkownik Grzegorz Kaliciak prorektor ds. wojskowych WAT, pułkownik Mieczysław Gurgielewicz Dowódca 5. MBOT, pułkownik Bogusław Postek Dowódca 2. Ośrodka Radioelektronicznego, pułkownik Robert Kamiński Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, pułkownik Tomasz Kwiatkowski dowódca 1 Batalionu Składowania, komandor podporucznik Jarosław Rybalski dyrektor reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, starszy chorąży sztabowy Mirosław Głowacki komendant placówki Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Okolicznościowe medale pamiątkowe w uznaniu zasług w realizację zadań na rzecz WKU otrzymali: Bogusław Kierus Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, Agata Pytel dyrektor I LO Centrum Naukowo Biznesowego im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie, Ewa Gutowska dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, Krzysztof Jabłoński dyrektor LO im. Władysława Orkana w Bieżuniu, Maciej Wojciechowski wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Bema w Ciechanowie, Krzysztof Rólka portal ciech24.pl, Barbara Tokarska KRDP Ciechanów, Kamil Puternicki RMFMax, Marek Szyperski, starsi specjaliści ds. proobronnych Krzysztof Matuszewski, Mieczysław Radomski, Lech Ukłasowiec, porucznik Marcin Karczewski.

Medale wręczyli szef oddziału Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie pułkownik Zdzisław Małkowski oraz szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie pułkownik Grzegorz Marcińczak.

Ponadto Joanna Potocka Rak Starosta Powiatu Ciechanowskiego złożyła serdeczne podziękowania na ręce pułkownika Zdzisława Małkowskiego i pułkownika Grzegorz Marcińczaka.

Kolejnym punktem programu uroczystości był koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zespół jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim. Głównym jego celem jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo.

Zdjęcia z uroczystości

Previous ArticleNext Article