Podsumowanie V kwesty ciechanowskiego stowarzyszenia „Wolontariat Pamięci”

W dniu 24 listopada 2022 r. w ciechanowskim ratuszu Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński podziękował wszystkim osobom, które uczestniczyły już w piątej zbiórce publicznej, które zorganizowało Stowarzyszenie Wolontariat Pamięci w dniach 30-31 października 2022 r. i w dniu Wszystkich Świętych.

Trzydniowa akcja miała miejsce przed ośmioma wejściami na ciechanowskie cmentarze przy ulicach Gostkowskiej i Płońskiej. W kweście uczestniczyło 250 wolontariuszy, począwszy od młodzieży szkolnej, działaczy społecznych, kolejno byli przedsiębiorcy, nauczyciele, samorządowcy, urzędnicy, dziennikarze, skończywszy na naukowcach i regionalistach.

Podczas tegorocznej kwesty do puszek zebrano 26 280 zł. Datki z tegorocznej zbiórki będą przeznaczone na renowację grobu ciechanowskiej rodziny Ostrowskich znanej ze społecznego zaangażowania i patriotycznej postawy i grobu rodziny Ozdobińskich.

Więcej o zbiórce pisaliśmy…

Zdjęcia z uroczystości

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article