Wsparcie dla Powiatu Ciechanowskiego – podpisanie umów na inwestycje

W dniu dzisiejszym 01.12.2021 r. Powiat Ciechanowski pozyskał od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 4 000 000, 00 PLN na przebudowę i rozbudowę Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Główne zamierzenia inwestycyjne to przebudowa istniejącego budynku Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz rozbudowa o salę kinową na ok. 150 osób z zapleczem i niezależnym wejściem.

Elementem projektu jest także budowa forum – rodzaju amfiteatru, jako miejsca do organizacji wydarzeń plenerowych związanych z działalnością Centrum z miejscami dla około 320 osób. Dachy nowych obiektów zaprojektowano jako zielone tarasy.

Szczególny nacisk położono na zagospodarowanie działki, który pozwolił na zachowanie wszystkich istniejących drzew. Łączny szacunkowy koszt planowanej inwestycji wynosi ok. 13 000 000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania to lata 2023-2024.

Gmina Sońsk ze wsparciem 515,8 tys. zł.

Z Powiatu Ciechanowskiego wsparcie finansowe otrzymała Gmina Sońsk. Cel inwestycji to przebudowa dróg gminnych nr 120903W i nr 120978W przez miejscowości Sońsk i Koźniewo Łysaki. W ramach projektu wykonane zostanie: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, modernizacja skrzyżowań z drogami gminnymi, regulacja istniejących zjazdów oraz profilowanie i uzupełnianie poboczy.

Zostanie również wprowadzona stała organizacja oraz dodatkowe oznakowanie. Przeprowadzenie prac będzie możliwe między innymi dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza w wysokości 515,8 tys. zł.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Informacje prasowe – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

Previous ArticleNext Article