Wspomnienia o senator dr Janinie Fetlińskiej

W niedziele 16 kwietnia 2023 r. w Kawiarni Artystycznej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się wieczór wspomnień o Śp. Senator dr Janinie Fetlińskiej. Przed spotkaniem odbyła się Msza Św. w intencji pani senator w kościele Św. Józefa (Fara) w Ciechanowie.

W spotkaniu wzięli udział m. in.: mąż Śp. Janiny Fetlińskiej Włodzimierz Feliński, poseł na Sejm Anna Cicholska, Starosta Powiatu Ciechanowskiego Jan Andrzej Kaluszkiewicz, dr n. med Ewa Wiśniewska Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ w Ciechanowie oraz przyjaciele i znajomi.

Anna Cicholska – poseł na Sejm RP i Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego

Podczas spotkania Ewa Jeziółkowska zaśpiewała utwory: „Życia mała garść” Krzysztofa Krawczyka, „Zamiast” Edyta Geppert, „Pytasz mnie” Andrzej Rosiewicz natomiast mąż zmarłej Włodzimierz Fetliński na akordeonie wykonał utwory: Walc H-moll Op 69 Nr 2, Preludium C-moll Op 28 Nr 20 i Walc Cis-moll Op 64 Nr 2.

Wspomnienia obecnych na wieczorze wspomnień o Śp. Janinie Fetlińskiej:

Poseł na Sejm RP Anna Cicholska:

„Wyznaczyła mój kierunek w karierze politycznej, chcę kontynuować te działania które Ninka robiła dla społeczności lokalnej, to nie jest możliwe kogoś zastąpić. Ninka była wyjątkową osobą.”

Włodzimierz Fetliński (mąż) gra na akordeonie

dr n. med Ewa Wiśniewska Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ w Ciechanowie:

„Wyznaczyła mój kierunek pracy zawodowej, to co osiągnęłam, to w jakim miejscu pracy zawodowej teraz jestem bardzo jej zawdzięczam, ja zawsze żartuję, że nie potrafiłam Jej odmówić pewnych rzeczy i dlatego myślałam o rozwoju naukowym, żeby sfinalizować ten cel który mi wyznaczyła. I to dzięki niej bardzo wiele osiągnęłam w swoim życiu. (…) Była szefem wymagającym, inspirującym, wyznaczała nam cele do działania. Zawsze była kobietą, która rozumiała druga kobietę, zawsze umiała docenić różne aspekty życia rodzinnego i zawsze mówiła rodzina jest najważniejsza.”

Piotr Wójcik Kanclerz PUZ w Ciechanowie:

„Śp. Janina Fetlińska była jednym z istotnych inicjatorów powstania PUZ”.

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Senator dr Janina Fetlińska
Zmarła 10 kwietnia 2010 roku

Urodziła się 14 czerwca 1952 r. w Tuligłowach (woj. podkarpackie).

W 1977 r. ukończyła studia na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W 1981 r. w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ukończyła specjalizację I stopnia z medycyny społecznej, a w 1984 r. – specjalizację II stopnia z organizacji ochrony zdrowia. W 1986 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa. W 1991 r. ukończyła Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1971-1973 pracowała w Klinice Chirurgii Szczękowej Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Krakowie. W latach 1977-1991 była kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie; w latach 1991-1998 – dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Ciechanowie; w latach 1994-1998 – dyrektorem Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia.

W latach 1998-2000 i w 2002 r. była dyrektorem oddziału Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Ciechanowie, a w latach 2000-2002 – dyrektorem tego centrum w Warszawie. W okresie 1996-2003 była wicedyrektorem Instytutu Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Ciechanowie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. W latach 2002-2005 pracowała jako nauczyciel akademicki i dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

W latach 1998-2005 była radną powiatu ciechanowskiego.

Była członkinią towarzystw naukowych i społecznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. Tworzyła i była pierwszym prezesem Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych w Polsce. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Od 2004 r. była członkinią Prawa i Sprawiedliwości, członkinią Ciechanowskiego Zarządu Powiatowego tej partii.

Była mężatką, miała jedno dziecko.

Życiorys ze strony: senat.gov.pl

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article