Z okazji „Dnia Samorządowca” planowana jest akcja poboru krwi

W dniu 27 maja 2020r. Starosta Ciechanowski zaprasza na akcję Honorowego Krwiodawstwa wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Ciechanowie w ramach obchodów „Dnia Samorządu Terytorialnego”. Tego dnia jest planowana akcja poboru krwi dla mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego, którzy są chętni oddać krew.

W związku z zagrożeniem pandemią COVID-19 chcąc zapewnić bezpieczeństwo zarówno potencjalnym honorowym krwiodawcom jak też pracownikom tutejszego Punktu, akcja poboru krwi zostanie zorganizowana na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Odział Terenowy w Ciechnowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego kto ukończył 18 rok życia i jest zdrowy z dokumentem tożsamości w dniu 27 maja 2020r. (środa) do Centrum Krwiodawstwa, rejestracja krwiodawców odbędzie się od godziny 07.20 – 11.00. Za oddanie 450 ml krwi – honorowy krwiodawca otrzymuje dzień wolny w dniu poboru krwi, 8 czekolad + baton + kawa.

Prosimy do 25 maja 2020r. o kontakt telefoniczny 729 055 932, aby usprawnić sukcesywność poboru krwi. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zachęcenie mieszkańców do udziału w honorowym krwiodawstwie. Za pomoc w przeprowadzeniu naszej akcji serdecznie Państwu dziękujemy.

Przywileje i ulgi dla Honorowych Dawców Krwi
Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje. Jednak w ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie.

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

  • Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi wartości kalorycznej 4.500 kcal (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok.
  • Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew.
  • Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa.
  • Karta identyfikacyjna grupy krwi – KrewKarta.
  • Każdy dawca, który kilka razy oddał krew, w niedługim czasie otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną grupy krwi.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi dodatkową przysługują:

  • Niektóre leki ze zniżkami.
  • Możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów.
  • Szybszy dostęp w przypadku ubiegania się o sanatorium
  • Zniżki w komunikacji miejskiej.Różne przepisy w różnych miastach. W Ciechanowie Honorowi Dawcy, którzy oddali 20 l krwi.
  • Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”.

Więcej szczegółów na: krwiodawcy.org

Previous ArticleNext Article