Zanieczyszczenie rzeki Łydynia…

Wczoraj 4 lipca 2022 r. pracownicy Nadzoru Wodnego w Ciechanowie odebrali zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Łydynia w Ciechanowie. Do zanieczyszczenia rzeki doszło za Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie (Szczużynek – oczyszczalnia ścieków).

Po przeprowadzeniu wizji terenowej stwierdzono, że rowem do rzeki Łydynia, znajdującym się w km 37+970, wpływa mleczna mętna ciecz. Zauważono pojedyncze śnięte ryby – informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Miejsce zanieczyszczenia rzeki Łydynia

Sprawa jest w trakcie rozpoznawania przez WIOŚ w Warszawie, którego pracownicy pobrali próbki wody do badań. O sprawie został poinformowany Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, który ma zająć się wydobyciem śniętych ryb. Ścieki najprawdopodobniej pochodzą z okolicznego zakładu przemysłowego.

Miejsce zanieczyszczenia rzeki Łydynia

W dniu dzisiejszym 05.07.2022 r. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie” szybko zlokalizowali miejsce awarii przy ul. Mleczarskiej w Ciechanowie. Podczas prac stwierdzili, że doszło do rozszczelnienia rur w wyniku czego ścieki poprzez kolektor deszczowy dostały się do rzeki Łydynia.

W obecnej chwili trwa usuwanie awarii – wymieniany jest element rury na nowy. Ścieki są z tego miejsca przepompowywane. Prace najprawdopodobniej potrwają do północy.

Miejsce awarii – ul. Mleczarska w Ciechanowie.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: informacja publiczna – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wywiady.

Previous ArticleNext Article

Tagi