Zmarła Hanna Morawska – Tybuchowska – Zasłużona dla Kultury Polskiej

W dniu wczorajszym 2 sierpnia 2021 r. w wieku 88 lat zmarła Hanna Morawska – Tybuchowska. Urodziła się w Ciechanowie. Ochrzczona w Gołyminie i ta nazwa zostaje wpisana w metryce jako miejsce urodzenia.

Hanna Morawska – Tybuchowska – uroczystość wręczenia nagrody im. dr. F. Rajkowskiego

Morawscy w 1936 r. kupują domek przy ulicy Orylskiej 2 w Ciechanowie. Córkę posyłają do prywatnego przedszkola prowadzonego przez panią Różańską. Wojna przerywa to sielankowe dzieciństwo.

Rodzina zostaje wypędzona z domu i osiedla się na wsi w Gąskach. Pierwsze nauki pobiera od matki – nauczycielki, która prowadzi tajne nauczanie.

Po wojnie kontynuuje naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Liceum Ogólnokształcącym. Po maturze pracuje społecznie w Domu Kultury przy ulicy Warszawskiej 16, a potem otrzymuje angaż.

Najpierw jest sekretarką, potem instruktorem oświatowym. W 1956 r. zostaje zwolniona z pracy, podejmuje studia na wydziale filologii polskiej w nowo powstałym Studium Nauczycielskim w Ciechanowie.

Po ukończeniu dostaje przydział do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie. Wydział Oświaty i Kultury w Ciechanowie powołuje ją do pełnienia funkcji w Powiatowym Ośrodku Metodycznym najpierw na stanowisku instruktora Ogniska Metodycznego Zajęć Pozalekcyjnych, a później instruktora Ogniska Języka Polskiego. W tym czasie rozpoczyna również studia na wydziale filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od marca 1960 r. zostaje zatrudniona na pół etatu na stanowisko instruktora Gabinetu Metodycznego.

Zwalnia się w 1964 r., aby ponownie podjąć pracę w Powiatowej Poradni Metodycznej z dniem 01.01.1967 r.. W tym samym roku od września zostaje dyrektorem Powiatowego Domu Kultury. Pełni tę funkcję do 31.12. 1975 r. Pracując w Domu Kultury kończy kurs lalkarski organizowany przez Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, zdaje również egzamin i zdobywa uprawnienia do pracy w amatorskim ruchu artystycznym w charakterze instruktora teatru kategorii I. Pracując w Domu Kultury jednocześnie od 01.09.1970r. do 30.06.1975r. pro-wadzi zajęcia w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie w zakresie metod pracy.

Od 02.01.1976 r. do 07.06.1978 r. pełni obowiązki zastęp-cy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie. Dalszą pracę zawodową przerywa jej poważna choroba. Pierwsza operacja serca jest nieudana i uniemożliwia dalszą pracę. Druga przywraca nieco życiu.

Otrzymała następujące odznaczenia:

  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Złotą Odznakę za zasługi dla Województwa Warszawskiego (Województwo istniało w latach 1975–1998)
  • Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego
  • Zasłużony Działacz Kultury
  • Zasłużony dla Kultury Polskiej
  • Jest laureatką nagrody im. Franciszka Rajkowskiego, którą otrzymała za rok 2014 r.

Źródło:

  • Publikacja autorstwa – Hanna Morawska – Tybuchowska pt. „Otwieram dom królewski dom…”, Historia i wspomnienia 1947 – 1976. Publikacja wydane w 2007 r. przez Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – obecnie nosi nazwę Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
  • Fot. Bolesław Prus
Previous ArticleNext Article