I Powiatowy Dzień Edukacji

Po raz pierwszy 11 października 2022 r. w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej został zorganizowany Powiatowy Dzień Edukacji podczas, którego spośród przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu ciechanowskiego zostali wyróżnieni nauczyciele tychże placówek oświatowych.

Uroczystość była okazją do podziękowania za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Fot. Adam Mosakowski

Tytuł Belfer Roku 2022 otrzymali:

W kategorii przedszkola

 • p. Wioletta Tobolska – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie
 • p. Viera Pazyrova – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ciechanowie
 • p. Aldona Ostrowska – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 5 w Ciechanowie
 • p. Agnieszka Kraśniewska – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 6 w Ciechanowie
 • p. Dorota Moczulak – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 10 w Ciechanowie
 • p. Karolina Rzeczkowska – nauczycielka Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Ciechanowie

W kategorii szkoły podstawowe

 • p. Zbigniew Baranowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie
 • p. Piotr Deska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie
 • p. Małgorzata Nowakowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie
 • p. Wiesław Balcerzak – nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku

W kategorii szkoły ponadpodstawowe

 • p. Jarosław Piech – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie
 • p. Agnieszka Rumińska – nauczycielka Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie
 • p. Jacek Hryniewicz – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie
 • p. Dariusz Kołakowski – nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie
 • p. Ewa Żmijewska – nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
 • p. Marcin Talarek – nauczyciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie
 • p. Agnieszka Jasińska – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Ciechanowie

W kategorii poradnie, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy

 • p. Małgorzata Niestępska – nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie
 • p. Aneta Tucholska – pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie

Podziękowania dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek otrzymali:
Przedszkola:

 • Renata Kowalik Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ciechanowie
 • Izabella Grabowska Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ciechanowie
 • Ewa Kaczyńska Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ciechanowie
 • Agata Rybka-Szczepańska Miejskie Przedszkole Nr 4 w Ciechanowie
 • Hanna Bonisławska Miejskie Przedszkole Nr 5 w Ciechanowie
 • Barbara Derbin Miejskie Przedszkole Nr 6 w Ciechanowie
 • Wiesława Milewska Miejskie Przedszkole Nr 8 w Ciechanowie
 • Bożena Wernik Miejskie Przedszkole Nr 10 w Ciechanowie
 • Iwona Romanowska Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”
 • Zenon Czaplicki Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków
 • Barbara Lusawa Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Do-Re-Mi
 • Magdalena Banasiak Niepubliczne Przedszkole Kindero
 • Katarzyna Kowalska Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców
 • Beata Pilacińska Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las

Szkoły podstawowe:

 • Jarosław Krauze SP Nr 1 w Ciechanowie
 • Andrzej Niestępski SP Nr 3 w Ciechanowie
 • Barbara Kamińska SP Nr 4 w Ciechanowie
 • Dorota Stryjewska SP Nr 5 w Ciechanowie
 • Agata Pawłowska SP Nr 6 w Ciechanowie
 • Tatiana Sęk SP TWP w Ciechanowie
 • Anna Zadrożna SP w Gołyminie
 • Anna Sylwia Radziejewicz SP w Ościsłowie
 • Marlena Gałęziewska SP w Grudusku
 • Iwona Ożarowska SP w Humięcinie
 • Agnieszka Bakalarska SP w Gąsocinie
 • Dariusz Mosakowski SP w Sońsku
 • Olga Kobyłecka SP w Bądkowie
 • Agnieszka Kochmańska SP w Kałęczynie
 • Krystyna Ślubowska SP w Zeńboku
 • Izabela Miklaszewska SP w Kołaczkowie
 • Henryk Chojnacki SP w Woli Wierzbowskiej

Szkoły ponadpodstawowe oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna:

 • Marzanna Zmysłowska Dyrektor I LO w Ciechanowie
 • Maciej Wojciechowski Dyrektor ZS 1 w Ciechanowie
 • Tomasz Gumulak Dyrektor ZS 2 w Ciechanowie
 • Marzena Chodkowska Dyrektor ZS 3 w Ciechanowie
 • Ewa Krajza Dyrektor ZST CKU w Ciechanowie
 • Kamil Kowalski Dyrektor I LO PUL
 • Agata Pytel Dyrektor I LO CN-B
 • Iwona Romanowska Dyrektor
 • Szkół Ponadpodstawowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie
 • Wiesława Machul Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie

Zostały również wręczone wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa mazowieckiego oraz przygotowywanie dzieci i młodzieży do turniejów wiedzy pożarniczej przyznanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego

 • p. Edyta Bartołd – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog w Szkole Podstawowej w Bądkowie
 • p. Barbara Kamińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie,
 • p. Paweł Kaczyński – prezes Zarządu Płockiego Uniwersytetu Ludowego,
 • p. Sławomir Konstantynowicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Glinojecku,
 • p. Paweł Pawłowski – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie
 • plut. rez. Adam Pytel – wykładowca w I liceum Ogólnokształcącym CN-B Feniks w Ciechanowie
 • p. Rafał Traczyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kraszewie

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Fot. Adam Mosakowski

Previous ArticleNext Article