122. rocznica śmierci Tomasza Klonowskiego – uroczystość na cmentarzu parafialnym w Ciechanowie

W poniedziałek 28.06.2021 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej w Ciechanowie spotkali się członkowie stowarzyszeń: „Sokołówek im. Tomasza Klonowskiego” i „Wolontariat pamięci” którzy w 122. rocznicę śmierci Tomasza Klonowskiego oddali pamięć wielkiemu patriocie i ziemianinowi na Mazowszu.

Członkowie stowarzyszeń: „Sokołówek im. Tomasza Klonowskiego” i „Wolontariat pamięci” przy pomniku Tomasza Klonowskiego na cmentarzu przy ul. Płońskiej w Ciechanowie.

Jak mówi Maria Klonowska reprezentująca stowarzyszenie „Sokołówek im. Tomasza Klonowskiego”:

Tomasz Klonowski przekazał cały swój majątek w testamencie dla ubogiej ludności wiejskiej, która wówczas była najliczniejsza grupa społeczeństwa polskiego. Była to grupa najbardziej zaniedbana żyjąca w analfabetyzmie, zacofaniu i ciemnocie.

Tomasz Klonowski wyprzedzał swoją epokę w myśleniu inwestując w „Kapitał Ludzki” wiedząc, że kształcenie młodzieży to jeden z kroków do odzyskania Niepodległości, który wzmocni gospodarkę rolną kraju oraz Polską wieś kulturowo.

Maria Klonowska przy grobie Tomasza Klonowskiego składa kwiaty w 122. rocznicę jego śmierci.

Więcej o Tomaszu Klonowskim – możemy poczytać tutaj…

Grobowiec Tomasza Klonowskiego – renowacja…

Jak informuje nas Krzysztof Zaborowski, który reprezentuje stowarzyszenie „Wolontariat pamięci” stoimy obok nagrobka Tomasza Klonowskiego – wspaniałego patrioty i pozytywisty polskiego. Pomnik wykonany jest w stylu klasycystycznym z przełomu XIX i XX wieku, jeden z najpiękniejszych pomników na cmentarzu w Ciechanowie przy ul. Płońskiej, piękny przykład sztuki sakralnej.

Grobowiec Tomasza Klonowskiego stan na dzień 28.06.2021 r.

Po długich staraniach udało nam się zdobyć środki finansowe i w 2021 r. całość prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zostanie wykonana przez specjalistyczną firmę z Radomia.

W chwili obecnej został wyremontowany Krzyż, który został zniszczony w latach 1960 i wcześniej był wykonany z betonu. Obecnie Krzyż jest już zamontowany i wykonany z kamienia piaskowca. Została też odnowiona figura Chrystusa Ukrzyżowanego.

Płyta nagrobka jest pięknym przykładem sztuki sakralnej. Pokryta jest wyrzeźbionymi wrąbkami – to się nazywa Szariat Krakowski. Jest bardzo trudny do konserwacji z uwagi na to, że są bardzo cienkie elementy które wymagają niesamowitej precyzji a w dużej części są już zniszczone.

Sam pomnik jest w stanie trudnym, wiele prac specjalistycznych wymaga, uzupełnień. Pomnik ma ok. 120 lat. Kondycję pomnika osłabiły warunki atmosferyczne, ale i też mechaniczne. Prace rozpoczną się w okolicach 20 lipca a zakończą się ok. 15 października 2021 r.

Grobowiec Tomasza Klonowskiego stan na dzień 28.06.2021 r.

Całkowity koszt inwestycji odnowienia pomnika to 58.000 PLN. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przy pomocy konserwatora zabytków – delegatury ciechanowskiej przekazał środki finansowe w kwocie 40.000 PLN. Również Wójt Gminy Ciechanów – Marek Kiwit znacząco wsparł środki finansowe na odnowienie pomnika. Pozostała kwota pochodzi od prywatnych darczyńcy i członków stowarzyszeń:  „Sokołówek im. Tomasza Klonowskiego” i „Wolontariat pamięci”.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article