KRUS Ciechanów – przyznanie nagród w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

30 czerwca 2021 r. w siedzibie KRUS w Ciechanowie odbyła się konferencja podczas której zostały przyznane nagrody i wyróżnienia dla rolników w XVIII Edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021.

Zdjęcia z uroczystości

Informacje o konkursie, sponsorach, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przeprowadziła w roku 2021 XVIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny nad konkursem sprawują: Telewizja Polska Program 1, Telewizja Interaktywna portalu rolnego AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWI, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz wydawnictwa: Agro Profil, Rolniczy Przegląd Techniczny, AGRO – Magazyn ludzi przedsiębiorczych, portale: wiescirolnicze.pl i Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

– komentarz redakcji: niestety nikogo z wyżej wymienionych patronatów medialnych nie było na tej konferencji, były obecne media lokalne z Ciechanowa.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Andrzej Berent – Kierownik PT KRUS w Ciechanowie Przewodniczący Komisji Konkursowej
 2. Paulina Wasiak – MODR „POŚWIĘTNE” – członek komisji
 3. Arkadiusz Pietrzak – Okręgowy Inspektorat Pracy – członek komisji
 4. Piotr Komorowski – Kierownik Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Ciechanów – członek komisji
 5. Jacek Biliński – PT KRUS Ciechanów – sekretarz

Oceniała przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia oraz czy w ocenianym gospodarstwie są wyeliminowane zagrożenia wypadkowe, a także zgodnie z regulaminem Konkursu Komisja Konkursowa sprawdziła:

 • organizację obejścia i podwórza gospodarstwa;
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych;
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym;
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej;
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych;
 • estetykę gospodarstw;
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami konkursu były osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą oraz ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

W ocenie Komisji wszystkie finałowe gospodarstwa rolne wyróżniał: ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, właściwie wyposażone w narzędzia warsztaty, dbałość i poszanowanie dla naturalnego środowiska. Większość ocenianych gospodarstw była budowana przez lata przez wielopokoleniowe rodziny.
Do Placówki KRUS w Ciechanowie zgłosiło się 17 gospodarstw rolnych.

Narodzonych i wyróżnionych został w sumie 12 gospodarstw.

W dniach 17 – 19.05.2021 po przeprowadzonych wizytacjach w zgłoszonych do konkursu Gospodarstwach Rolnych członkowie komisji podjęli decyzję o wyłonieniu 6 laureatów oraz o przyznaniu 6 wyróżnień:

I miejsce – Tadeusz i Hanna Walczak zam. Łosewo PT Pułtusk
II miejsce – Małgorzata i Dariusz Przewłoccy zam. Ojrzeń PT Ciechanów
III miejsce – Cezary Kamiński zam. Nieradowo PT Ciechanów
IV miejsce – Barbara i Andrzej Konwerscy zam. Bacze PT Ciechanów
V miejsce – Elżbieta i Janusz Kołakowscy zam. Wasiły PT Mława
VI miejsce – Martin Ratka zam. Karniszyn Parcele PT Żuromin

Wyróżnienia:

 • Renata i Witold Purzyccy zam.Rutki Borki PT Ciechanów
 • Elżbieta i Andrzej Piekarzewscy zam.Młock PT Ciechanów
 • Ewa i Wiesław Gostkiewicz zam.Powielin PT Pułtusk
 • Wioletta Grzelak-Pawlak zam.Nowe Olszyny PT Płońsk
 • Paweł i Sylwia Szczech zam.Dobra Wola PT Mława
 • Tomasz Przywitowski zam.Sadłowo PT Żuromin

W organizacji wspomogli Kasę i ufundowali nagrody:

 1. Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 2. Pani Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP
 3. Pan Piotr Komorowski – Kierownik Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Ciechanów
 4. Pani Renata Szymczak – Kierownik Okręgowej Inspekcji Pracy Oddział w Ciechanowie
 5. Pan Jarosława Grabowski – Dyrektor MODR „Poświętne” w Płońsku
 6. Pan Dariusz Konofalski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku
 7. Zarząd i Rada Nadzorcza CEDROB S.A
 8. Pan Dariusz Konofalski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku
 9. Nalewkarnia „LONGINUS”R.Dziliński, Rafał Dziliński – Ciechanów
 10. Szkółka Szmit – Pęchcin k. Ciechanowa
 11. Tkaczyk – kwiaty, ogrody i balkony – Gołymin – Ośrodek
 12. Fabryka Smaku Paweł Śmigelski i Adrian Falencki s.c. – Wola Szydłowska k. Mławy
 13. F.H.P PRODMAX Robert Lichoń, Sokołów
 14. F.P.H.U. Agro – Max, Będzymin k. Żuromina
 15. Gospodarstwo Pasieczne – Wojciech Piotrkowski, Żuromin

W dniu 30.06.2021r.o godzinie 11:00 w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie, Komisji Konkursowej za poświęcony czas, a naszym hojnym sponsorom za chęć wsparcia KRUS w organizacji i szczodrość.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło tekstu: KRUS Ciechanów

Previous ArticleNext Article