Piłsudczycy i przyjaciele pamiętali o 154. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego

W niedzielę 05.12.2021 r. w Ciechanowie – tradycyjnie jak co roku w dniu 5 grudnia przy pomniku Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i oddano hołd Marszałkowi Piłsudskiemu w dniu jego 154 urodzin.

W uroczystościach brali udział: Związek Piłsudczyków Okręg Ciechanów, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej – Bernard Grzankowski i Adam Krzemiński, Jednostka Strzelecka Związku Piłsudczyków RP TPJP o/Ciechanów, Anna Cicholska – Poseł na Sejm VIII i IX kadencji, Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin, przedstawiciele służb mundurowych: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie podinsp. Radosław Romanowski, Marcin Dominiak – Major 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, mł. bryg. mgr inż. Radosław Osiecki – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Związek Sybiraków – Helena Sędzicka, przedstawiciele duchowieństwa między innymi: ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – Kanclerz Kurii Diecezji Płockiej oraz przyjaciele Związku Piłsudczyków.

Dalsza część uroczystości odbywała się w siedzibie NSZZ Solidarność gdzie zostało przyjętych 14 nowych członków do Związku Piłsudczyków z czego 12 z nich należy do Jednostki Strzeleckiej Związku Piłsudczyków. Wśród przyjętych jest Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin.

Podczas uroczystości wręczono 7 stopni oficerskich Piłsudczyków w tym jedna członkini Jednostka Strzelecka Związku Piłsudczyków RP TPJP o/Ciechanów otrzymała stopień porucznika.

Anna Cicholska – Poseł na Sejm VIII i IX kadencji otrzymała stopień kapitana Związku Piłsudczyków RP a Janusz Prusiński – majora Związku Piłsudczyków RP.

Podziękowanie za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego otrzymał ppłk Zw. Mirosław Maciński. Wszystkie awanse i odznaczenia nadał Zarząd Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość była również okazją do podzielenia się opłatkiem wigilijnym i wspólnym zaśpiewaniem kolęd. Słowo Boże i  fragment z Pisma Świętego wygłosił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski.

Ostatnim punktem uroczystości była Msza Święta w intencji Ojczyzny którą odprawił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – Kanclerz Kurii Diecezji Płockiej w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article