159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W sobotę 22.01.2022 r. obchodziliśmy 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W tym dniu przedstawiciele władz państwowych: Powiatu Ciechanowskiego, Służb Mundurowych, Poseł na Sejm VIII i IX kadencji – Anna Cicholska, Związek Piłsudczyków RP w Ciechanowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Związku Sybiraków w Ciechanowie wraz z młodzieżą ze szkół mundurowych: Technikum BZDZ w Ciechanowie i I LO Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie złożyli hołd bohaterom Powstania Styczniowego z 22 stycznia 1863 r.

Uroczystości rozpoczęły się u podnóża Farskiej Góry, przed pomnikiem Tomasza Kolbe – bohatera Powstania Styczniowego z terenów Północnego Mazowsza, który zginął w walce z Rosjanami w okolicy Rydzewa, Gmina Ciechanów. Kolejnymi punktami programu były cmentarze, gdzie pochowani są Powstańcy.

Przed zapaleniem zniczy i odmówieniem modlitwy uczniowie z klasy mundurowej Technikum BZDZ w Ciechanowie posprzątali groby i pomnik a następnie oddali hołd Powstańcom Styczniowym na cmentarzach:

  • Ciechanów (ul. Płońska) – Antoni Roszko.
  • Lekowo, Gmina Regimin – Jan Mościcki i Franciszek Dobrzeniecki.
  • Zeńbok, Gmina Regimin – pomnik ku czci poległych powstańców.
  • Sulerzyż, Gmina Glinojeck – 12 Powstańców.
  • Rydzewo, Gmina Ciechanów – pomnik ku pamięci dowódcy Tomasza Kolbe.

Zdjęcia z uroczystości

Zdjęcia: Ciech24.pl

Z kart historii…

22 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest ogłaszający powstanie i powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie okazało się jednym z najdłuższych polskich powstań narodowych.

W ocenie historyków, w trakcie powstania miało miejsce ponad tysiąc starć, zaś po polskiej stronie walczyło w sumie ok. 200 tys. osób, zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w mniejszym stopniu z chłopstwa i mieszczaństwa. Zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Miało charakter wojny partyzanckiej.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia. Mimo, że powstańcy początkowo odnosili sukcesy, powstanie zakończyło się porażką.

Według szacunków zginęło ok. 30 tys. powstańców, a ok. 38 tys. zostało zesłanych na Sybir. Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, jednak mimo to, powstanie odbiera się pozytywnie. Wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń Polaków. Walki trwały do jesieni 1864 r.

Cześć i chwała Bohaterom!

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Previous ArticleNext Article