Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze dla OSP z Gminy Regimin i Ojrzeń

Jak informuje serwis Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w dniu 19 stycznia 2022 r. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 r.

W wyniku powyższego 456 jednostek OSP otrzyma dofinansowania w łącznej wysokości 175 215 tys. zł, w tym:

  • z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji KSRG – 164 112 tys. zł;
  • ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 11 103 tys. zł.

Do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu wynosi ok. 383 mln zł.

Z powiatu ciechanowskiego samochody ratowniczo – gaśnicze otrzymają:

  • Gmina Regimin, jednostka OSP Pawłowo
  • Gmina Ojrzeń, jednostka OSP Ojrzeń

Z sąsiednich powiatów wozy strażackie otrzymają:

  • Powiat Makowski, Szelków jednostka OSP Stary Szelków
  • Powiat Mławski, Stupsk, jednostka OSP Dąbek
  • Powiat Mławski, Dzierzgowo, jednostka OSP Dzierzgowo
  • Powiat Płoński, Baboszewo, jednostka OSP Baboszewo
  • Powiat Płoński, Płońsk, jednostka OSP Kaczorowy
  • Powiat Przasnyski, Jednorożec, jednostka OSP Jednorożec

Więcej informacji i zestawienie wszystkich jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 r. możemy przeczytać w Serwisie Internetowy Jednostki Państwowej Straży Pożarnej

Previous ArticleNext Article