XVI Ciechanowskie Zaduszki Poetyckie

XVI Ciechanowskie Zaduszki Poetyckie odbyły się 8 listopada 2023 w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Organizatorami byli Odział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz PCKiSz. Wydarzenie poprowadziła Ewa Stangrodzka.

Literaci oraz działacze kultury wspominali zmarłych poetów, których zdjęcia można było zobaczyć na ekranie. W tym roku odeszli: Stefan Żagiel, Maria Elward, Dariusz Węcławski, Daniel Ratz, Bohdan Urbankowski, Lam Quang My.

Anna Smolińska – dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, uczniowie Szkoły Muzycznej w Ciechanowie pod kierunkiem Tatiany Fedorczuk, Ewa Stangrodzka – prowadząca spotkanie Zaduszki Poetyckie

Ten nostalgiczny wieczór uświetniły wiersze zmarłych poetów recytowane przez młodzież z Teatru Klaps, działającego pod kierunkiem Edyty Bojkowskiej-Kolak oraz utwory muzyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie pod kierunkiem Tatiany Fedorczuk. Zaprezentowali on następujące utwory:

  • Alicja Pabich – „Cicha skarga” – Pachulski
  • Zuzanna Wilkowska – Preludium – Pachulski
  • Wiktoria Żerek – F. Chopin – Preludium Des, op 28
  • Natalia Rzeczkowska – F. Chopin – Nokturn f-moll, op. 55
  • Alicja Perczyńska – F. Chopin – Nokturn Es-dur, op. 9.

Stefan Żagiel

Pierwszym wspominanym poetą był Stefan Żagiel, który zmarł 1 lipca. Pochodził z Lubelszczyzny, jednak większą część życia zawodowego spędził w Ciechanowie. Pod koniec lat 80-tych rozpoczął pracę w Tygodniku Ciechanowskim, z którym współpracował niemal do końca życia. Udzielał się społecznie, współtworzył ciechanowskie środowisko artystyczne, pisał wiersze, promował literatów północnego Mazowsza.

Prowadził kącik poetycki w latach 80-tych, który pozwolił zadebiutować wielu poetom. Wydał 9 almanachów poetyckich, w których umożliwiał debiuty młodym poetom. Swoich książek wydał 18 zbiorów wierszy, 2 książki prozatorskie i 4 zbiorki limeryków.

Dariusz Węcławski

Kolejnym artystą, który odszedł w 2023 r. był Dariusz Węcławski. Zmarł 13 lutego w ciechanowskim szpitalu. Poeta, wiceprezes Związku Literatów na Mazowszu. Miał niespełna 52 lata. Jego pasją było zamiłowanie do poezji i literatury. Wydał 4 tomiki wierszy, które tłumaczono na język albański, hebrajski i angielski oraz drukowano w regionalnych i lokalnych czasopismach i almanachach.

W 2022 r. ukazały się jego dwie książki: „Ciechanów Ukrainie” oraz „Ćwierćwiecze Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie 1966-2021”, napisana wraz z ks. Janem Jóźwiakiem. Był też współautorem i wydawcą tomu „Płomyki Pamięci” (2011), wydawcą i współautorem czterech tomików poezji osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich przyjaciół:

„W alejach Viteraju” (2004), „Zielone aleje nadziei” (2009), „Aleja życia” (2010) oraz „Czwarta Aleja czyli nasz Hyde Park”. Był pomysłodawcą i prowadzącym cykliczne wydarzenie „Dąbkowskie Wieczory Poezji”, zorganizował ponad 40 edycji w zabytkowym dworku Doberskich w Dąbku. Uhonorowany m.in. Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2016) oraz „Medalem za Zasługi dla Ciechanowa” (2017).

Maria Elward

Następnie wspominano zmarłą 30 sierpnia Marię Elward – nauczycielkę, wieloletnią działaczkę społeczną. Urodziła się w okolicach Lwowa, w wieku 6 lat straciła rodziców. Podczas okupacji ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej na tajnym nauczaniu. Po wojnie wraz z ciocią wyjechała do Opola, gdzie ukończyła szkołę podstawową i liceum pedagogiczne dla wychowawczyń przedszkoli.

Wraz z mężem przyjechała do Ciechanowa, gdzie mieszkała od 1952 r. Pracowała w Przedszkolu nr 1, w tym jako dyrektorka 25 lat. Dzięki jej staraniom powstał nowy budynek przedszkola przy ul. Nadfosnej, który tę funkcję pełni do dzisiaj. Wprowadzała dodatkowe zajęcia dla dzieci takie jak rytmika, języki obce, ćwiczenia logopedyczne, gra na instrumentach. Była również aktywna społecznie, działała w TPD 65 lat. Pełniła różne funkcje w ZNP i UTW. Zajmowała się prowadzeniem kronik.

Od 2014 była członkinią Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. Jako poetka debiutowała w Tygodniku ciechanowskim. Laureatka wielu odznaczeń i wyróżnień.

Janina Janakakos – Szymańska – Prezes Oddziału Ciechanowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich wspomina o życiu i twórczości Marii Elward

Lam Quang My

Kolejny zmarły poeta to Lam Quang My, zaprzyjaźniony z ciechanowskim środowiskiem literackim i wieloma innymi w kraju i za granicą. Był wyjątkowym poetą śpiewającym pięknie swoje wiersze. Zawsze życzliwym i pogodnym, wrażliwym na piękno świata i ludzi. Zmarł w Warszawie. Od ponad 30 lat przyjeżdżał do Opinogóry, był miłośnikiem rodu Krasińskich i Krasnego.

Otrzymał honorowe obywatelstwo gminy Krasne. Był poetą, tłumaczem, członkiem Związku Literatów Polskich i Związku Literatów Wietnamskich. Osiadł w Polsce w 1989 r. jako doktor nauk fizycznych. Rzadko bywał w swoim kraju, ale często wracał do niego w swoich utworach. W Wietnamie publikował swoje tłumaczenia polskich poetów, między innymi Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Kamila Norwida.

Daniel Ratza

Następnie wspominano Daniela Ratza. Z wykształcenia był rolnikiem i gastronomem, ale przede wszystkim był artystą – plastykiem, poetą, prozaikiem. Uczestniczył w wielu konkursach i plenerach malarskich i rzeźbiarskich. Prezentował swoją twórczość na licznych wystawach. Tworzył Madonny. Jego dzieła to matki, stare i młode, spracowane, ciepiące i cierpliwe, radosne i bolesne.

To także kompozycje pełne wschodnich ornamentów i wyglądające jak arrasy z tajemnicą ukrytą w środku, to także pejzaże i kwiaty. Urodził się w gminie Nowy Duninów i tam też został pochowany. Wydał 3 książki. Kilka lat pracował w teatrze i na estradzie jako aktor groteskowy i tancerz. Zmarł 10 marca w wieku 75 lat.

Bohdan Urbankowski

Ostatnim wspominanym autorem był Bohdan Urbankowski, który zmarł 15 czerwca w wieku 80 lat. Był wybitnym poetą, dramaturgiem, literaturoznawcą, autorem monograficznych książek poświęconych Adamowi Mickiewiczowi i Józefowi Piłsudskiemu. Był częstym gościem w Ciechanowie i Opinogórze. Łącznie wydał ponad 50 książek. Był kierownikiem literackim Teatru Dramatycznego w Płocku. Wspominano również zmarłych w poprzednich latach Krzysztofa Radonia i Aleksandra Nawrockiego.

Było to niezwykłe wydarzenie, które połączyło w sobie magię poezji i muzyki z pamięcią o tych, których już nie ma z nami. W tym wyjątkowym dniu poezja stała się mostem między przeszłością a teraźniejszością, a obecność tych, którzy odeszli, wciąż była odczuwalna. Ich słowa na zawsze pozostaną w naszych sercach i umysłach.

 

Zdjęcia, tekst: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article