XVI Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – Płońsk

Festiwal odbył się, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, w formule dwudniowej – 10 i 11 września 2021 w Płońsku, Sarbiewie i Warszawie. Organizatorów wsparła iście letnia, bardzo pogodna i ciepła aura. Bohater festiwali był barokowym jezuitą, Tworzący po łacinie ksiądz nazywany jest „Chrześcijańskim Horacym Mazowsza”. Ówczesny papież Urban VIII, również poeta, odznaczył go laurem, nagrodą równą obecnej literackiej Nagrodzie Nobla.

Tegoroczna uroczystość odbyła się pod patronatem Marszałek Sejmu RP, Marszałka województwa Mazowieckiego oraz Biskupa Płockiego. Głównym organizatorem była Academia Europea Sarbieviana, której przewodniczy dr Teresa Kaczorowska. Do organizacji włączyły się Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, gdzie odbył się pierwszy dzień festiwalu, Collegium Bobolanum, odpowiedzialne za drugi dzień, Miejska Biblioteka publiczna w Płońsku, MODR Warszawa, Oddział w Poświętnem, Uniwersytet Śląski w Opawie w Czechach, Miasto Płońsk, Starostwo Powiatowe w Płońsku, Urząd Gminy w Baboszewie.

Związek Literatów na Mazowszu, reprezentowany przez prezes Teresę Kaczorowską, wiceprezesa Dariusza Węcławskiego i skarbnika Wiktora Golubskiego, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie z dyrektorem Robertem Kołakowskim, Parafia pw. Św. Antoniego w Sarbiewie, Szkoła Podstawowa im. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Societas Philologa Polonorum oraz Latinilati Vivae Provehendae Associatio.

Pierwszego dnia odbyły się prelekcje naukowe dr Teresy Kaczorowskiej o Sarbiewskim oraz dr hab. Libora Martinka o polskim i czeskim baroku. Następnie uczestnicy odwiedzili Sarbiewo, rodzinną miejscowość jezuity, gdzie gościli w szkole podstawowej oraz w kościele św. Antoniego.

Sama inauguracja miała jednak miejsce o godzinie 18.00 w MCK w Płońsku. Dokonały jej dr, Teresa Kaczorowska, Marzena Kunicka, dyrektor MCK w Płońsku oraz Teresa Kozera, Zastępca Burmistrza Miasta Płońsk. Zaraz po inauguracji, kiedy zaśpiewano hymn Academia Europea Sarbieviana, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu poezji w językach polskim (szesnasta edycja) i łacińskim (czwarta edycja). Wiersze czytał, przebrany za ks. Sarbiewskiego aktor Maciej Gąsiorek.

Poseł Anna Cicholska odznaczyła w imieniu Ministra Kultury i Dzidzictwa Narodowego dwie osoby medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Otrzymali go dr hab. Libor Martinek z Czech, który jest niestrudzonym orędownikiem przyjaźni polsko-czeskiej oraz warszawski literat Juliusz Erazm Bolek, członek Związku Literatów na Mazowszu, który niezwykle wzruszył się dziękując za wszystko swoim rodzicom.

Następnie widzów pochłonął przecudny koncert poezji śpiewanej w wykonaniu „bardy” Elżbiety Adamiak z zespołem „Trwaj chwilo, trwaj”. Po kolacji odbyła się Noc Poetów, podczas której każdy z poetów mógł zaprezentować jeden swój wiersz. Wydarzenie przeplatał koncert trio Piotra Woźniaka.

Drugi dzień był bardziej naukowy i miał miejsce w Warszawie. Odbyła się konferencja naukowa, rozstrzygnięto konkurs na prace naukowe i odwiedzono grób Sarbiewskiego na Powązkach.

Dariusz Węcławski

Previous ArticleNext Article