Glinojeck – koncert i wspomnienia o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

W niedzielę 12.09.2021 r. w parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku odbył się Koncert Patriotyczny z myślą Kardynała Wyszyńskiego w ramach projektu Fundacji Tak dla Rodziny pt: „Przez Wartości do Niepodległości”. Koncert poprzedziła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, podczas której słowo wygłosił Ks. dr Jarosław Tomaszewski – Dyrektor Duszpasterski Centrum Misji Afrykańskich.

Nieprzypadkowo te piękne muzyczne wydarzenie odbyło w dniu beatyfikacji Kardynała Wyszyńskiego, wielkiego patrioty, Prymasa Tysiąclecia, który prowadził Kościół, swój Naród i Polskę przez ponurą noc stalinowską i dekady komunistycznego zniewolenia. Koncert stał się nie tylko spotkaniem z poezją i pieśnią, ale był także refleksją nad historią Polski w kontekście odzyskania niepodległości w różnych odsłonach czasowych.

Publiczność mogła wysłuchać wierszy, pieśni legionowe jak również piosenki i pieśni patriotyczne wykonywane w okresie stanu wojennego w wykonaniu zespołu Moja Rodzina i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku. Uczestnicy koncertu otrzymali śpiewniki oraz zakładki do książki. Koncertowi towarzyszyła wystawa planszowa pt: „Drogi do Niepodległej”

Projekt „Przez Wartości do Niepodległości” ukazuje rolę rodziny w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich, opowiada o wartościach, które zawsze obecne były źródłem siły, odwagi i determinacji cichych bohaterów.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article