XVI Zaduszkowy Wieczór z Poezją

2 listopada 2021 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się XVI Zaduszkowy Wieczór z Poezją. Tego wieczoru w Kawiarni Artystycznej wspominano odeszłych: Hanna Tybuchowska, Jadwiga Paprocka, Krzysztof Kowalski oraz poetów: Stanisław Kęsik i Wanda Gołębiewska.

Podczas wspomnień nawiązano do tradycji:

To właśnie tu w Kawiarni Artystycznej, 15 lat temu Edward Lewandowski, którego pamiętamy zapromował swoją książkę Ciechanowianie – szkice biograficzne. Narodziła się wówczas idea zorganizowania Ciechanowskich Zaduszek Poetyckich. Podczas tych naszych kilkunastu spotkań wędrowaliśmy multimedialnie pośród mogił poetów i osób związanych z ciechanowskim środowiskiem twórczym. Wspominaliśmy tych, których przyszło nam żegnać.

Ten korowód zmarłych, wędrujących na Łąki Pana rozpoczęli Zygmunt Szczepankowski – nauczyciel, malarz, Grzegorz Roszko – muzealnik, poeta, malarz, Edward Lewandowski – regionalista, autor książek o Ciechanowie, Grzegorz Michniak – rzeźbiarz.

W kolejnych latach dołączali inni: Krzysztof Lewandowski – pracownik PCKiSz, który woził nasze zwariowane artystyczne towarzystwo na plenery, wystawy, wieczory poetyckie, Alfred Borkowski – lekarz, poeta, Janek Stępkowski – rzeźbiarz ze Strzegowa, autor drogi krzyżowej w Gietrzwałdzie, Tadeusz Załęski – nauczyciel, poeta z Mławy, Janina Boniakowska – poetka mieszkająca w białym domku na Aleksandrówce, Barbara Krajewska – rolniczka, poetka spod Nidzicy (obie poetki były laureatkami nagrody im. Oskara Kolberga za twórczość ludową), Sławomir Zdun – poeta, leśnik, Hanna Kozińska – malarka, jej piękne obrazy zachwyciły niejedną duszę, Stanisław Osiecki – malarz i kucharz zup za złotówkę na naszych plenerach, Zenona Cieślak Szymanik – poetka.

Do tej plejady twórców i osób związanych z naszą społecznością dołączyli dziś kolejni: Hanna Tybuchowska, Jadwiga Paprocka, Krzysztof Kowalski i poeci: Stanisław Kęsik, Wanda Gołębiewska

To tylko niektóre postacie, które żyją dotąd, dopóki pozostają w naszych wspomnieniach. Dedykowaliśmy ich pamięci koncerty, podczas których występowali zarówno znani muzycy, jak i utalentowana ciechanowska młodzież ze szkoły muzycznej. Recytowaliśmy wiersze zmarłych poetów i swoje napisane dla nich.

Dziś pamiętamy, że idziemy tą samą drogą. Dla Tych co odeszli jutra już nie ma. Ale my mamy nadzieję, że dla nas jest jeszcze jakieś jutro. I o to jutro zawalczmy. Bo jest to czas, ten przed nami… najważniejszy. Bo możemy z nim jeszcze coś zrobić… bo możemy się jeszcze uśmiechnąć do przyjaciela, bo możemy jeszcze dać komuś dobro, które – wiem to na pewno – tkwi w każdym z nas…

Podczas wieczoru publiczność mogła wysłuchać utworów muzycznych granych na żywo przez Jarosława Chojnackiego – który powiedział, że zazdrości nam naszej pięknej lokalnej tradycji jaką są Zaduszki Poetyckie. Dodał, że tam skąd pochodzi nie ma takiej tradycji…

Organizatorem wieczoru z poezją był: Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich i Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie im. Marii Konopnickiej.

XVI Zaduszkowy Wieczór z Poezją

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: informacje czytane i mówione podczas XVI Zaduszkowego Wieczoru z Poezją

Previous ArticleNext Article