230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Ciechanów

W dniu dzisiejszym 3 maja 2021 r. mieszkańcy miasta i powiatu ciechanowskiego skromnie ze względu na pandemię COVID-19 i obostrzenia z tym związane upamiętnili Święto Konstytucji 3 maja.

Tradycyjnie jak co roku na Placu Kościuszki w Ciechanowie pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej władze Miasta Ciechanów, Powiatu Ciechanowskiego, politycy, samorządowcy, szkoły mundurowe, stowarzyszenia złożyły kwiaty w 230 rocznicę Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podczas składania kwiatów oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) – spisana konstytucja, ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article