71. rocznica śmierci Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” i Bronisława Gniazdowskiego „Mazura”

W niedzielę 10.04.2022 r. w miejscowości Szyszki Włościańskie – Gmina Gzy, odbyła się uroczystość upamiętniająca śmierć żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jednego z najwybitniejszych dowódców antykomunistycznej partyzantki niepodległościowej – ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, oraz jego podkomendnego chor. Bronisława Gniazdowskiego ps. „Mazur”. 

W uroczystości wzięli udział: rodziny Żołnierzy Wyklętych, dowódca 5 Mazowieckiej Jednostki Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” – płk Mieczysław Gurgielewicz, Kierownik Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Anna Żebrowska, senator VIII, IX i X kadencji – Jan Maria Jackowski, poseł Rafał Romanowski, radny sejmiku województwa mazowieckiego – Artur Czapliński, Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu PKP S.A. i przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Wśród obecnych byli również parafianie wraz z ukraińskimi rodzinami, których mieszkańcy przyjęli pod swój dach. Uroczystość składała się z trzech części. Najpierw została odprawiona Msza Św. w kościele parafialnym św. Bartłomieja w miejscowości Szyszki Włościańskie, następnie były składane kwiaty i zapalone znicze przed tablicą poległych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem w miejscu gdzie zginęli: ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”, oraz jego podkomendny chor. Bronisław Gniazdowski ps. „Mazur”. 

Zdjęcia z uroczystości w dniu 10.04.2022 r.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article