Powiat Ciechanowski i PCK oddział w Ciechanowie pomagają dzieciom z Kijowa

Powiat Ciechanowski wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Ciechanowie zorganizował transport pomocy humanitarnej na Ukrainę. Co ważne oprócz żywności, środków czystości i art. chemicznych za inicjatywą Pana Marka Stopczyńskiego udało się zgromadzić materiały medyczne, które trafią do pacjentów Narodowego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego „Okhmatdyt” z Kijowa.

Transport środków medycznych został zorganizowany i zakupiony dzięki wsparciu Cedrob S.A. i Fanar S.A.

 

Źródło: informacja prasowa Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

Previous ArticleNext Article