77. rocznica zamordowania polskich patriotów w Ciechanowie

Corocznie pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni zebrali się przedstawiciele lokalnych władz oraz ciechanowskich środowisk społecznych by oddać im hołd i aby pamięć o nich nie zginęła.

Wyrazem pamięci w dniu 17.01.2022 r. były kwiaty złożone pod tablicą pamiątkową przez reprezentantów władz: Urząd Miasta Ciechanów, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, przedstawiciele Służb Mundurowych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Anna Żebrowska – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie i Poseł na Sejm VIII i IX kadencji – Anna Ewa Cicholska oraz Urzędnicy Państwowi.

Wartę honorową pełnili uczniowie klas mundurowych z dwóch ciechanowskich szkół – Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie.

W skromnych ze względu na pandemię COVID-19 obchodach pamięci uczestniczył też przedstawiciel Miejskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie Stanisław Jędrzejewski, który zagrał na trąbce „Śpij kolego w ciemnym grobie niech się Polska przyśni Tobie…”.

Z historii…

77. lat temu w nocy z 16/17 stycznia 1945 r. ostatniej nocy okupacji na terenie Ciechanowa na dziedzińcu Ratusza dokonała się jedna z najtragiczniejszych kart z naszej historii, niemieccy zbrodniarze rozstrzelali kilkudziesięciu znanych i nieznanych polskich patriotów więzionych w podziemiach Ratusza i piwnicach w kamienicy przy ulicy Śląskiej.

Na drugi dzień 17 stycznia 1945 r. nastąpiło wyzwolenie Ciechanowa od okupanta Niemieckiego a rozpoczęła się okupacja Polski przez wojska Sowieckie – ZSRR.

Zdjęcia z dnia 17.01.2022 r.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article