Obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Ciechanowie – 1 wrzesień 2023

W południe 1 września w miejscowości Gąski, Gmina Ciechanów przy pomniku poległych Strażaków i Żołnierzy Armii Krajowej Wójt Gminy Ciechanów Stefan Pawłowski z Przewodniczącym Rady Gminy Eugeniuszem Olszewskim złożyli kwiaty.

Stefan Pawłowski – Wójt Gminy Ciechanów i Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów składają kwiaty przed pomnikiem.

Jak co roku, mieszkańcy Ciechanowa i okolic spotkali się 1 września na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie, by oddać hołd poległym żołnierzom i cywilom, którzy zginęli w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej.

Uroczystość zorganizowali: Prezydent Miasta Ciechanów oraz ZHP Hufiec Ciechanów. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Miejska Orkiestra Dęta OSP Ciechanów.

Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów

Przemówienie Prezydenta Miasta Ciechanów

Pierwszym punktem obchodów było okolicznościowe przemówienie Prezydenta Miasta Ciechanów Krzysztofa Kosińskiego, które rozpoczął słowami: „Dziś przy Kwaterze Wojska Polskiego i Ofiar Terroru w Ciechanowie upamiętniającej poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej, obchodzimy kolejną rocznicę jednego z najbardziej bolesnych wydarzeń w historii Polski. Oddajemy należny hołd wszystkim ofiarom, w szczególności tym pochodzącym z ziemi ciechanowskiej.”

Następnie nawiązał do Holocaustu, cytując słowa Raula Hilberga, który ukazywał jak przez lata narastała nienawiść do Żydów oraz przypominając słowa Mariana Turskiego „Auschwitz nie spadło z nieba”. W dalszej części przemówienia podkreślił, że pomimo, iż jesteśmy kolejnym już pokoleniem powojennym, to w dalszym ciągu jesteśmy naznaczeni traumą wojny. Zaznaczył również jak ważne jest oddawanie szacunku poległym bohaterom II wojny światowej i ocalanie od zapomnienia wydarzeń sprzed 84 lat. „I oby nigdy nie przyszło nam zmierzyć się z ogromem zła, który dotknął naszych rodaków 1 września 1939 r.

Dziś mamy świadomość i poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, którego siła leży w jedności. To siła jedności Traktatu Północnoatlantyckiego oraz obecności Polski w Unii Europejskiej. Zadaniem współczesnych jest pilnowanie trwałości tych dwóch sojuszy aby nigdy więcej trauma wojny nie dotknęła polskich obywateli.” – powiedział na zakończenie przemówienia.

Drugim punktem programu była Msza Święta koncelebrowana przez księży i proboszczów z ciechanowskich parafii, odprawiona w intencji żołnierzy Wojska Polskiego, zarówno tych którzy oddali życie w czasie II wojny światowej, jak i współczesnych, a także Kościoła, Ojczyzny oraz sprawujących władzę.

Księża z ciechanowskich parafii podczas odprawianej Mszy Świętej na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie

ks. prałat mgr Eugeniusz Graczyk

Homilię wygłosił ksiądz Eugeniusz Graczyk. Kazanie rozpoczął od przypomnienia ogromu okrucieństwa, którego doznali Polacy w czasie II wojny światowej, oraz bohaterstwa tych którzy stanęli do nierównej walki z wrogiem. W sposób szczególny wspominał żołnierzy z terenu Północnego Mazowsza: „Tu na tym cmentarzu gdzie jesteśmy są też ich mogiły. Tylu ich walcząc z okrutnym najeźdźcą oddało swe życie, składając swe młode lata na ołtarzu umiłowanej Ojczyzny.

Wczuwamy się w ich tragiczny, ale też bohaterski los. Umierając za Ojczyznę przyzywali Boga i Jemu się polecali. Może też w myśli przyzywali swą matkę, która gdy opuszczali swój dom rodzinny z płaczem ich żegnała, kreśląc matczynym palcem znak krzyża na czole. Może wspominali w tym momencie tragicznym również ojca, któremu gdy żegnał syna słowa więzły w gardle, bo znał wojenny trud. Może niejeden z nich wspomniał też narzeczoną, którą prosił przy rozstaniu, by na niego czekała. Niestety bardzo wielu z nich nie wróciło. Polegli broniąc Ojczyzny.

Pamiętajmy to byli Polacy, obrońcy Ojczyzny i naszych granic. Nasi wrogowie chcieli nas zniewolić, wynarodowić, pozbawić języka polskiego, pozbawić polskiej kultury i pamięci narodowej. Dlatego też palono biblioteki, rabowano najcenniejsze dzieła kultury, palono i niszczono świątynie. Oni, polscy bohaterowie chronili nas przed takim losem. Winniśmy im za to pamięć, wdzięczność i szacunek.”

Następnie wspominał 9-osobową rodzinę męczenników, którzy 24 marca 1944 w Markowej zostali brutalnie zamordowani przez niemieckich żandarmów za ukrywanie w swoim domu Żydów. Byli to Józef i Wiktoria Ulmowie z dziećmi. Już wkrótce, 10 września 2023 odbędzie się beatyfikacja całej rodziny.

Homilie zakończył wezwaniem do modlitwy o pokój, zwłaszcza na Ukrainie, całą naszą Ojczyznę i tych, którzy nią kierują.

Po Mszy Świętej odbył się apel pamięci, po którym złożyły kwiaty przybyłe delegację: związki organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, służb mundurowych, parlamentarzystów ziemi ciechanowskiej, partii i ugrupowań politycznych, spółek miejskich, związków i organizacji społecznych, ciechanowskich szkół.

Zdjęcia z uroczystości – 1 wrzesień 2023 r.

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article