Dożynki Gminy Ciechanów – Rydzewo 2023

Słoneczna pogoda i bogaty program uroczystości przyciągnęły na dożynki Gminy Ciechanów, które odbyły się w niedzielę 3 września 2023 w Rydzewie tłumy gości. Gospodarzem dożynek był Wójt Gminy Ciechanów Stefan Pawłowski, a starostami Justyna i Witold Komorowscy. Oczekiwanie na oficjalne rozpoczęcie uroczystości umilił występ Orkiestry Dętej OSP Ciechanów.

Justyna i Witold Komorowscy – Starości Dożynek Gminy Ciechanów

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu delegacji z wieńcami dożynkowymi z sołectw: Chotum, Kargoszyn, Nużewko, Pęchcin, Rydzewo, Kownaty Żędowe i Wojnowe, Modełka, Kanigówek, Gąski, Niechodzin, Nużewo, Wólka Rydzewska, Rutki Borki.

Następnie odprawiona została uroczysta Msza Św., której przewodniczyli proboszcz parafii w Sulerzyżu ks. Krzysztof Kosewski i ks. senior Mieczysław Białowąż. Ksiądz rozpoczął homilię od nakreślenia znaczenia i symboliki tradycyjnego chleba oraz wieńców dożynkowych.

W dalszej kolejności przypomniał, że pomimo suszy, upałów, burz, wichur i gradów, nasz region ominęły w tym roku klęski żywiołowe i tym bardziej winniśmy wdzięczność Bogu za tegoroczne plony. Potem przytoczył słowa św. Pawła: „Nie bierzecie wzoru z tego świata, abyście umieli rozpoznawać jaka jest wola Boża, co Bogu miłe i co doskonałe”, po czym przyszedł czas na gorzką refleksję, że wzorem dla współczesnego człowieka jest właśnie świat, według którego człowiek wierzący w Boga jest konserwatywny i zacofany. Taki człowiek nie pyta skąd pochodzi, dokąd zmierza ale pyta o dziś i pragnie by to dziś było przyjemne, wygodne, pełne zysku. „Coraz piękniejsze domy, coraz doskonalsze narzędzia pracy, coraz wygodniejsze życie. I co dalej?

Coraz lepsze drogi, coraz lepsze samochody, a coraz więcej wypadków. I co dalej? Coraz więcej wojen, coraz więcej przemocy, coraz więcej oszustów. I co dalej? Coraz więcej wolnych związków, rozbitych rodzin, porzuconych dzieci, coraz więcej pustki. I co dalej? Coraz więcej podłości, coraz więcej szyderstwa z wiary katolickiej i coraz więcej zamachów na ludzkie życie. I co dalej? I co dalej człowiecze, który opuszczasz Boga, zrywasz kontakt z wiecznością, zamykasz się w doczesności?” – rozważał ksiądz w dalszej części kazania.

Następnie podkreślił, że do uprawy roli nie wystarczy niedbała, leniwa praca, sporadyczna opieka i troska, podobnie należy podchodzić do uprawy gleby ludzkiej duszy. Na koniec pobłogosławił rolnikom i ich rodzinom. Na zakończenie Mszy Św. ksiądz podziękował wszystkim, którzy włożyli trud w przygotowanie tegorocznych dożynek oraz przybyłym gościom.

Stefan Pawłowski – Wójt Gminy Ciechanów

Tuż po Mszy Św. zabrał głos Wójt Gminy Ciechanów Stefan Pawłowski, który rozpoczął przemówienie słowami: „Jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych, jakim są dożynki, od wieków zakorzeniony jest w naszej kulturze. Wieńce dożynkowe uosabiały zebrane plony i urodzaj. Niesiono je do kościoła do poświęcenia. Pieśni śpiewane przy tej okazji mówiły o plonach i wyrażały troskę o przyszłe urodzaje.

Justyna i Witold Komorowscy – Starości Dożynek i Stefan Pawłowski – Wójt Gminy Ciechanów

Do dziś wśród wielu rolników jest żywa tradycja rozpoczynania głównych prac rolniczych w środę, który to dzień w kościele katolickim poświęcony jest św. Józefowi – patronowi ludzi pracy lub w sobotę, który to dzień z kolei uznawany jest jako dzień maryjny. Nie powinno dziwić nikogo, że dzisiejsze dożynki rozpoczęliśmy Mszą Św., w której nie tylko dziękowaliśmy za tegoroczne plony ale prosiliśmy o błogosławieństwo na kolejne lata.”

Następnie podziękował proboszczowi parafii w Sulerzyżu ks. Krzysztofowi Kosewskiemu i ks. seniorowi Mieczysławowi Białowążowi za odprawioną Mszę Św. Potem przytoczył słowa papieża Jana Pawła II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika i tym rękom, które z trudnej, czarnej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.

Po czym podkreślił jak ważne jest bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne obywateli oraz całego kraju, szczególnie w obliczu wojny na Ukrainie i wojny hybrydowej na granicy z Białorusią. Następnie dodał: „Jest jeszcze jedno ważne bezpieczeństwo dla każdego z nas – bezpieczeństwo żywnościowe kraju. W czasie pandemii COVID, gdy załamały się łańcuchy dostaw produktów, towarów i nastąpił okres niepewności, czy w sklepach nie zabraknie produktów żywnościowych, okazało się, że polski rolnik, polskie rolnictwo ale też polski przemysł spożywczy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Polakom. Za to powinniśmy być wdzięczni polskiemu rolnikowi.”

Nadmienił przy okazji, że najlepszą formą odwdzięczenia się rolnikom jest wybieranie w sklepach polskich produktów. Na koniec życzył wszystkim gospodarzom z Gminy Ciechanów by ich codzienna praca przyniosła obfite plony i satysfakcję, a potem przystąpił do powitania licznie przybyłych gości.

Krzysztof Bieńkowski

Kolejnym punktem programu było odczytanie listu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Starostę Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego.

Krzysztof Bieńkowski – Starosta Przasnysza czyta list od Prezydenta RP – Andrzeja Dudy

List rozpoczął się od podziękowań dla rolników: „Dziękuję za rolniczy trud którego symbolicznym zwieńczeniem są żniwa i te tradycyjne święto plonów. Dziękuję za troskę o ziemię ojców, za starania o to aby rodziła obficie, aby na żadnym polskim stole nie zabrakło chleba. Przynosi to doskonałe rezultaty bowiem na rynkach krajowych i zagranicznych polska żywność jest klasą sama dla siebie, rozchwytywaną przez konsumentów doceniających jej najwyższą jakość.” Prezydent podziękował również, że w trudnych czasach pandemii oraz wojny za wschodnią granicą, dbają o bezpieczeństwo żywnościowe Polaków.

Obiecał też, że władze Polski w dalszym ciągu nie będą akceptować nielegalnych pośredników wykorzystujących nadzwyczajną sytuację za naszą wschodnią granicą do nieuczciwego wzbogacania się kosztem polskich gospodarzy i podejmą działania, które będą temu zapobiegać. Na koniec przypomniał, że przed laty wielu obrońców Ojczyzny wywodziło się właśnie z polskiej wsi i jeszcze raz podkreślił szacunek na jaki zasługują rolnicy.

Artur Tomasz Czapliński – Radny Sejmiku Wojewódzkiego

Następnie Radny Sejmiku Wojewódzkiego Artur Czapliński odczytał list w imieniu  ministra Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Jak każdego roku pod koniec lata na terenie całej Polski obchodzimy święto plonów – dożynki. Tak jak i dawniej jest to niezmiennie okres uświęcony dziękczynieniem Opatrzności Bożej za nasz chleb codzienny. Jak również czas radości i satysfakcji z owoców pracy rolników.

Artur Tomasz Czapliński – Radny Sejmiku Wojewódzkiego czyta list w imieniu  ministra Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

W tradycyjnych dożynkach kryje się głębokie przywiązanie Polaków do rodzimych obyczajów pielęgnowanych od pokoleń przez naszych przodków. Obszary wiejskie to od wieków również w trudnych czasach najtrwalsze ostoje polskości. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy wsi pozostają silni swoim patriotyzmem oraz przywiązaniem do wiary” – pisał minister. Zakończył zapewnieniem o wsparciu rolnictwa ze strony polskich władz i podziękował za codzienny wysiłek i ciężką pracę.

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji

Kolejny list, w imieniu Poseł na Sejm RP Anny Ewy Cicholskiej odczytał Dyrektor Biura Poselskiego Robert Piotrowski. „Drodzy Rolnicy, to Wy zapewniacie wyżywienie Narodu, czego symbolem jest przyniesiony dożynkowy bochen chleba. Praca na roli to ciężki kawałek chleba. Kaprysy natury, zmiany na rynkach płodów i produktów rolnych wpływają na efekty pracy rolników i hodowców. Znam te problemy od dziecka.

Jestem córką mazowieckich rolników. Pamiętam dobrze ich spracowane dłonie i obawę, gdy ojciec patrzył na zachmurzone niebo. Ale pamiętam też ten upór do pracy wynikający z umiłowania ziemi i świadomości, że na przysłowiowy chleb czekają inni. Pamiętam dni takie jak dzisiejszy.

Dożynki, wieńce z kłosów, kosze pełne owoców i warzyw, uroczystą Mszę świętą w wiejskim kościółku i uśmiechy na twarzach dorosłych i dzieci i jeszcze jedno może głośno nie wypowiedziane, ale płynące prosto z serca podziękowania Bogu za plon.” – pisze Anna Cicholska. Następnie przytacza słowa Premiera Mateusza Morawieckiego świadczące o tym jak dużą wagę przywiązuje obecna władza do sytuacji na polskiej wsi: „Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce”.

Dyrektor Biura Poselskiego Robert Piotrowski czyta list od Poseł na Sejm RP Anny Ewy Cicholskiej

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

W dalszej kolejności odczytano list Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika: „Bieżący rok, podobnie jak poprzedni, okazał się dla polskich gospodarzy niezwykle trudny. Oprócz niesprzyjających warunków atmosferycznych, ciężką sytuację pogłębiły również uwarunkowania międzynarodowe wywołane wojną na Ukrainie. Drastyczny wzrost cen energii, paliw czy nawozów szczególnie mocno dotknął polskich producentów rolnych.

Największym zagrożeniem w ostatnim czasie okazał się jednak niekontrolowany napływ produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w wyniku którego nastąpił spadek zainteresowania naszymi rodzimymi surowcami oraz znaczne obniżenie cen ich skupu. W tym trudnym dla polskiej wsi czasie musimy pamiętać o tym, że polskie rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla budowania dobrobytu całego społeczeństwa. Samorząd Województwa Mazowieckiego, doceniając niezwykle ważną pracę rolników i ich wkład w tworzenie silnej gospodarki, już od wielu lat wspiera środowiska wiejskie z naszego regionu, podejmując szereg działań ukierunkowanych na modernizację i rozwój rolnictwa oraz infrastruktury wiejskiej, a także z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Prowadzimy również zadania mające na celu promocję tradycyjnych wyrobów z Mazowsza, podnoszenie standardów życia mieszkańców wsi czy szeroko rozumianą aktywizację sołectw.” – pisze Marszałek, kończąc list wyrazami szacunku dla rolników i życzeniami miłej zabawy.

dr Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kolejne wyrazy uznania przesyła w swoim liście Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik: „W tym wyjątkowym dniu, który jest przede wszystkim Waszym Świętem, chciałbym podziękować za determinację i odwagę w podejmowaniu wyzwań związanych z pracą na roli, takich jak wysokie tempo pracy, konieczność koncentracji, wysiłek fizyczny czy nieprzewidywalne warunki atmosferyczne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera Waszą pracę w tym obszarze. Mam na myśli wiele działań prewencyjnych w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Ich realizację wzmacnia międzynarodowa strategia bezpieczeństwa „Wizja Zero”, którą przyjęliśmy w 2018 roku. Ma ona  na celu całkowite wyeliminowanie wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie. Dążymy do stworzenia warunków pracy, które będą bezpieczne i pozbawione zagrożeń. Bezpieczeństwo i dobrostan to priorytety dobrego życia i pracy na wsi.” – podkreśliła w liście.

Przekazanie samochodu strażackiego dla OSP w Rydzewie

Następnie bryg. mgr inż. Tomasz Gajewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie odczytał akt przekazania samochodu strażackiego dla OSP w Rydzewie.

Stefan Pawłowski – Wójt Gminy Ciechanów podsumował organizację imprezy słowami:

„Najbardziej się cieszę, że frekwencja jest duża, można powiedzieć bardzo duża. Przede wszystkim cieszę się, że dopisała pogoda, bo to najważniejsze, to gwarantuje dobrą zabawę. Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym, strażakom z OSP, pracownikom z Urzędu. Naprawdę wszyscy bardzo się zaangażowali. Efektem jest dobra organizacja, wszystko zostało zorganizowane perfekcyjnie w mojej ocenie, wystarczy tylko dobrze się bawić.”

Zabawę uświetniły występy: Antoniny Falkowskiej, Klubu Senior+ w Gumowie, Zespołu Tanecznego NOISE, Gabriela Staszewskiego, Zespołu Kucanki, Zespołu WOW, Zespołu Bayera. Uroczystości towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci i stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie odbyła się dyskoteka, którą poprowadził zespół WOW.

Zdjęcia z Dożynek – Rydzewo 3 wrzesień 2023

Previous ArticleNext Article