Uroczystość 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarlutach Dużych

W sobotę, 9 września 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jarlutach Dużych, Gmina Regimin wspólnie z mieszkańcami świętowała 90 – lecie powstania jednostki. Uroczystość została zorganizowana przez Wójta Gminy Regimin i Zarząd  Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarlutach Dużych przy współfinansowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP Przasnysz.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów przy Kościele pw. św. Bartłomieja w Zeńboku i uroczystej Mszy Św. odprawionej przez proboszcza ks. mgr Piotra Szczepana Marca. Na początku kazania ksiądz odniósł się do czytanej podczas mszy Ewangelii na temat szabatu.

Kościół pw. św. Bartłomieja w Zeńboku

Następnie przeszedł do sedna uroczystości jubileuszu OSP w Jarlutach Dużych: „90 lat temu z inicjatywy Stanisława Bojanowskiego powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Jarlutach Wielkich. Stanisław Bojanowski, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Był posłem na Sejm III kadencji w II RP. Od 1921 r. mieszkał na terenie naszej parafii w Jarlutach Małych. Był to wielki społecznik, twórca wielu kółek rolniczych na Mazowszu, oddany rolnictwu. I wreszcie, co dla nas dziś najważniejsze inicjator powstania OSP, które dziś dumnie świętuje 90 lat istnienia.

Obchodzenie takich lub innych rocznic wbrew pozorom jest bardzo ważne, bo to zawsze powrót do korzeni i do pierwszej miłości, która przecież jakby na to nie patrzeć, zawsze w naszym życiu jest najważniejsza, nawet jeśli jest nieudana. Gdy pyta się małych chłopców kim chcą zostać, to od razu większość z nich mówi, że chce zostać strażakiem.

A dlaczego? Bo strażak gasi ogień i ma duży, bojowy samochód. Tak mówią mali chłopcy. Chłopcy lubią się bawić strażackimi samochodami i chyba każdy z nich ma w domu taki pojazd. Ja sam taki mniejszy, mam u siebie w domu, na plebanii. Oj, z pewnością by się przydał taki wóz bojowy i naszym jubilatom (…).

Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że nie tylko ten malutki samochodzik na plebanii, ale też i duże samochody pojawią się w naszych jednostkach. Druhowie z OSP w Jarlutach Dużych mają bogatą historię. Z pewnością nie raz będziemy do niej wracać w dniu dzisiejszym. To co cieszy to fakt, że ta historia i to dziedzictwo nie zostało zmarnowane, co więcej wydaje się, że ta 90-latka ma się z roku na rok coraz lepiej.

Z radością słucha się o interwencjach druhów strażaków przy pożarach, czy też wtedy gdy trzeba pomóc ludziom bo szerszenie lub osy zagrażają ich bezpieczeństwu. To, co mnie osobiście cieszy to fakt, że członkowie OSP doskonalą swoje umiejętności, zwyczajnie uczą się, kształcą, rozwijają i zdobywają nowe umiejętności. To jest ważne.”

Następnie ksiądz podziękował druhom za uczestnictwo w mszach św., poczet sztandarowy, udział w procesjach oraz odpustach i zabezpieczanie procesji Bożego Ciała i innych uroczystości. Pobłogosławił strażakom i powierzył opiece ich patrona – św. Floriana.

Uroczystości przy strażnicy OSP w Jarlutach Dużych

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy strażnicy OSP w Jarlutach Dużych. Po uroczystym apelu druh Jakub Tański – Prezes Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarlutach Dużych przywitał przybyłych gości i odczytał rys historyczny jednostki.

Kolejnym punktem programu było wręczenie medali za zasługi dla pożarnictwa i odsłonięcie oraz poświęcenie tablicy upamiętniającej 90-lecie powstania OSP.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin

Następnie zabrała głos Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska, która swoje przemówienie zaczęła słowami: „90 lat to brzmi dumnie, 90 lat to brzmi godnie, 90 lat to prawie cały wiek. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jatlutach Dużych pokazuje, ile zdarzeń miało miejsce przez te 90 lat…”.

W dalszej kolejności podziękowała strażakom za oddanie dla służby, zaangażowanie, ofiarność i bezinteresowną pomoc. Kontynuowała słowami: „Dziś zarówno strażnica, remiza, jak i cała jednostka OSP w Jarlutach Dużych w niczym nie przypominają tej sprzed 90 lat. Druhowie społecznicy, którzy 90 lat temu powoływali ją do życia, z pewnością dzisiejszej OSP by nie rozpoznali. I tak powinno być.

Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin – przemówienie

Jesteśmy winni strażakom wdzięczność i ta myśl przyświeca nam w naszej pracy samorządowej. Kondycja naszych straży pożarnych odzwierciedla bowiem kondycję i rozwój naszej Gminy. Pamiętamy czasy, kiedy strażacy nie mieli podstawowego wyposażenia osobistego. A buty, hełmy czy specjalne ubrania były nieosiągalne ze względu na wysokie koszty ich zakupu. Nie wspominając też o strażnicach, gdzie gwoździe służyły jako wieszaki do mundurów.

Dziś nasze straże mają nowoczesne strażnice, profesjonalny sprzęt gaśniczy i wyposażenie. Druhowie reprezentują bardzo wysoki poziom wyszkolenia strażackiego i potrafią posługiwać się specjalistycznym sprzętem, a przede wszystkim są też ubezpieczeni. Dzisiejsza kondycja naszej OSP jest więc przykładem jak wiele można zdziałać razem gdy panuje zgoda i wspólne zrozumienie(…).

Dziś zadania strażaków to znacznie więcej niż wyjazdy do pożarów. Strażacy ochotnicy uczestniczą w akcjach ratunkowych zawsze tam, gdzie zagrożone jest życie, zdrowie i mienie ludzkie. Niosą pomoc społeczeństwu, w którym żyją, zawsze kiedy zachodzi taka potrzeba. Uczestniczą również w życiu kulturalnym, społecznym i religijnym Gminy. Swoją obecnością uświetniają szereg uroczystości i wydarzeń.”

Przemówienie zakończyła życzeniami satysfakcji z pełnionej misji społecznej, udanych akcji i bezpiecznych powrotów i gratulacjami dla wyróżnionych podczas uroczystości strażaków.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek z podziękowaniami osobom wspierającym działalność OSP w Jarlutach Dużych.

Rafał Romanowski – Wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP

List w jego imieniu odczytał Łukasz Gołębiewski – Dyrektor Biura Poselskiego. „Zgromadziła nas dzisiaj wyjątkowa okoliczność – 90-lecie OSP w Jarlutach Dużych. Piękny jubileusz jest świętem całej społeczności. Ochotnicza Straż Pożarna, tak samo jak Koło Gospodyń Wiejskich to instytucja na wsi. Trudno jest przecenić rolę jednych i drugich. Na wsi, inaczej niż w mieście, nie żyje się anonimowo.

Wszyscy mamy takie same problemy i wszyscy sobie pomagamy kiedy jest taka potrzeba (…). Gratuluję pięknej historii. Te lata świadczą, że chęć pomocy i ratowania ludzi w potrzebie przechodzi z pokolenia na pokolenie.” – pisał minister.

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji

Następnie wystąpiła Poseł na Sejm RP Anna Cicholska. Na wstępie podkreśliła jak dumna jest z wykonywanej przez strażaków pracy, służby, którą wykonują dla dobra swojej małej ojczyzny. Wyraziła życzenie, by druhowie brali przykład ze swoich przodków, którzy bezinteresownie służyli społeczności.

Mówiła: „Czasy mamy bardzo trudne. Zmieniają się wójtowie, parlamentarzyści, rządy w naszej Ojczyźnie. Chciałabym, żeby Rząd Zjednoczonej Prawicy dalej rządził po wyborach. Bo to jest uważam jedyna droga do stabilizacji”. Dalej podkreśliła jak ważna jest sąsiedzka pomoc i zrozumienie oraz dziękowała członkom OSP oraz społecznikom, którzy ja wspierają.

Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dalszej kolejności Brygadier Radosław Osiecki – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie odczytał list Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznym i Administracji, który podziękował strażakom za ich ofiarną służbę: „Bez względu na porę dnia, stan pogody, zawsze jesteście w gotowości do niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym.

To niezwykłe świadectwo wskazuje nam, że służba strażaka nie jest zwykłym zajęciem w szeregu innych, ale prawdziwym powołaniem. Szlachetna postawa nierozerwalnie związana z byciem strażakiem, budzi powszechny szacunek i uznanie wszystkich Polaków.

Ostatnie lata dla jednostek OSP w skali całego kraju, były okresem wielu dobrych zmian. Udało się wzmocnić je nie tylko nowoczesnym sprzętem, ale i uporządkować sferę prawną działalności OSP poprzez uregulowanie jej w formie odrębnej ustawy. Głęboko wierzę, że nasze dotychczasowe działania przyjmowane są przez środowiska strażackie jako dowód docenienia przez Rząd ich trudów i wyrzeczeń”. List zakończył życzeniami oraz hasłem: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Na koniec zabrał głos Wicestarosta Ciechanowski Marek Marcinkowski, który pogratulował strażakom pięknego jubileuszu, podziękował za służbę na rzecz społeczności, złożył najlepsze życzenia i wręczył w imieniu starostwa okolicznościowy dyplom dla OSP w Jarlutach Dużych.

Uroczyste otwarcie placu zabaw w Jarlutach Dużych

Po tym nastąpiło oficjalne zakończenie pierwszej części uroczystości. Drugą część stanowiło uroczyste otwarcie placu zabaw w Jarlutach Dużych. Gratulujemy OSP w Jarlutach Dużych pięknego jubileuszu i życzymy dalszej opieki św. Floriana.

Zdjęcia z uroczystości

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article