30-lecie spółki Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

W piątek 8 września 2023 PEC świętował 30-lecie spółki Energetyki Cieplnej. Z tej okazji odbyła się uroczysta konferencja podczas której poinformowano że miejska spółka przekształciła się – zmieniła nazwę.

Jak informuje Urząd Miasta Ciechanów:

Po przeprowadzonych inwestycjach Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie oprócz produkcji ciepła rozpoczęło produkcję energii elektrycznej. W związku z poszerzeniem działalności miejska spółka przekształciła się i zmieniła nazwę na: Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.

Nowo wybudowane źródła energii wykorzystujące OZE zastępują spalanie węgla. Zmniejszy to obciążenia związane z kupowaniem praw do emisji CO2, a co za tym idzie niższa będzie nowa taryfa na ciepło. Z kolei wyprodukowaną energię elektryczną ratusz wykorzysta na własne potrzeby. Tańsza energia wytwarzana przez miejską spółkę będzie skutkowała powrotem pełnego nocnego oświetlenia ulicznego.

W Ciechanowie powstała instalacja wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Umożliwia to odejście od wykorzystywania węgla w produkcji ciepła. Od maja 2023 r. PEC nie zużyło na wytwarzanie ciepła ani jednego kilograma tego surowca. Ma to skutki nie tylko ekologiczne, ale też ekonomiczne.

Ograniczone zostaną rosnące obciążenia parapodatkowe, jakie ponosi miejska spółka. Chodzi o koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 nakładane na instalacje o konkretnej mocy, spalające paliwa kopalne. PEC oszczędzi, co przełoży się na stabilność cen ciepła dla mieszkańców. W tej sprawie już złożono wniosek do Urzędu Regulacji Energii – centralnego organu administracji państwowej, który decyduje o zatwierdzaniu taryf. Szacuje się, że nowa taryfa od 1 grudnia 2023 roku będzie o około 10% niższa.

Nowe źródła kogeneracyjne na gaz powstały przy ul. Kraszewskiego/Hala MOSiR (moc elektryczna 0,99 MWe) oraz przy ul. Tysiąclecia (moc 1,998 MWe). Tam powstała również elektrociepłownia wykorzystująca biomasę (zrębki), składająca się z kotła parowego o mocy 13 MWt  i turbiny o mocy 1,1 MWe. Nowe źródła energii będą produkować łącznie ponad 14,6 MWt mocy cieplnej znamionowej i moc elektryczną na poziomie 4,1 MWe.

Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów podczas przemówienia

W Ciechanowie idziemy w kierunku samowystarczalności energetycznej miasta. Energię pochodzącą ze źródeł kogeneracyjnych w pierwszej kolejności nasza spółka spożytkuje do ogrzewania przyłączonych do sieci budynków. Pozostała energia elektryczna już teraz zasili oświetlenie uliczne, a w przyszłości nasze budynki samorządowe, w tym m.in. szkoły, przedszkola czy obiekty sportowe.

Przeprowadzone wielomilionowe inwestycje dają korzyści naprawdę wszystkim: mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządowi oraz są pozytywne dla środowiska – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Przedstawiciele Spółek Miejskich wręczają kwiaty i gratulacje Małgorzacie Niestępskiej – Prezesowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

Energia elektryczna wytwarzana lokalnie – w kogeneracji – powstaje dzięki wykorzystaniu ciepła, a więc z maksymalną sprawnością, dwa razy większą niż w elektrowni. Dzięki temu dla miasta jest znacznie tańsza niż ta, która do tej pory była kupowana od państwowych spółek. Od stycznia br. miasto, podobnie jak inne samorządy w Polsce, płaciło 971,70 zł brutto za MWh (z VAT i akcyzą). Teraz będzie to 795,81 zł brutto. To mniejsze koszty o blisko 20%. Powrót do pełnego nocnego oświetlenia ulic nastąpi 22 września 2023.

Dla przypomnienia – zostało ono ograniczone w listopadzie 2022 r. Powodem tej decyzji były kilkuset procentowe podwyżki cen energii dla samorządów narzucone przez spółki energetyczne.

Doprowadzenie systemu ciepłowniczego w Ciechanowie do obecnego stanu było możliwe dzięki skutecznemu pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Środki pochodziły z Unii Europejskiej.

Małgorzata Niestępska – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

Jak podkreśla Prezes PEC Ciechanów Małgorzata Niestępska – Na inwestycje w transformację systemu ciepłowniczego miasta Ciechanów przeznaczyliśmy prawie 80 mln zł w niecałe 5 lat. 43% tej kwoty to pozyskane dotacje w Unii Europejskiej (28 mln zł) czyli bezzwrotne sfinansowanie i zwiększenie wartości majątku spółki w postaci środków trwałych.

Władze Powiatu Ciechanowskiego i Prezydent Miasta Ciechanów podczas wymiany pamiątkowych listów gratulacyjnych

Pod względem wymogów formalnych po 30 latach funkcjonowania system ciepłowniczy PEC osiągnął status efektywnego i został w pełni dostosowany do obowiązującego prawa w zakresie standardów emisyjnych.

Po przeprowadzonych inwestycjach oraz poszerzeniu prowadzonej działalności 21 lipca 2023 roku decyzją prezydenta Krzysztofa Kosińskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekształcono w Elektrociepłownię Ciechanów Sp. z o.o. Nadal jedynym właścicielem spółki pozostało miasto, które posiada w niej 100% udziałów. Tym samym Elektrociepłownia Ciechanów (wytwarzająca zarówno ciepło, jak i energię elektryczną) stała się jedną z niewielu tego typu polskich spółek, w których jedynym udziałowcem jest samorząd.

Realizacja przeprowadzonych w ostatnim czasie inwestycji umożliwi dalszy rozwój spółki. Dzięki wymaganemu udziałowi OZE w produkcji energii możliwe będą starania o kolejne dofinansowania w formie dotacji na następne przedsięwzięcia modernizacyjne sieci.

Radni Miasta Ciechanów podczas uroczystości

W planach jest instalacja na miejskiej działce farmy fotowoltaicznej, która będzie mogła produkować rocznie ponad tysiąc MWh energii. Zakres inwestycji ma objąć m.in. budowę przyłącza elektroenergetycznego wraz z rozdzielnią oraz stacją transformatorową. Farma ma współpracować z pompami ciepła, które zasilą nowe inwestycje mieszkaniowe przy ul. Opinogórskiej w Ciechanowie.

Budowa nowych źródeł wytwarzania energii, w tym wykorzystujących OZE to nie jedyne inwestycje zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo dostaw ciepła dla miasta. W celu ograniczenia strat na przesyle i dystrybucji ciepła zmodernizowano system ciepłowniczy, w tym główną miejską magistralę (ul. Sikorskiego/Robotnicza/Mleczarska), kanałową zewnętrzną instalację odbiorczą (ul. 17 Stycznia, Narutowicza, Okrzei) oraz grupowe węzły cieplne (ul. Armii Krajowej/Batalionów Chłopskich).

Wymieniono też izolację termiczną na kanałowej sieci ciepłowniczej  (ul. Mazowiecka) i wybudowano nowe odcinki sieci (ul. Mazowiecka-Tysiąclecia, Sikorskiego, Robotnicza, Mleczarska). Warto też podkreślić, że od 2022 r. spółka wykorzystuje ciepło odpadowe produkowane przez przemysł (drukarnię w Ciechanowie).

Co warto wiedzieć o Elektrociepłowni Ciechanów

  • Miejska spółka, w którą przekształciło się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie po przeprowadzeniu inwestycji oraz poszerzeniu swojej działalności. Została utworzona w wyniku zakończenia blisko 80-cio milionowych inwestycji dotowanych z UE.
  • 100% udziałowcem spółki nadal jest miasto, a po przekształceniu w elektrociepłownię to jedna z nielicznych takich polskich spółek, której jedynym właścicielem jest samorząd.
  • Spółka wytwarza już nie tylko ciepło, ale też energię elektryczną. To dzięki wybudowaniu nowoczesnej kogeneracji.
  • Do produkcji ciepła zamiast węgla wykorzystywana jest biomasa (zrębki), czyli OZE
  • Miasto odchodzi zatem od węgla w produkcji ciepła.
  • Będzie bardziej ekologicznie, ale też taniej
  • Spółka znacząco obniży koszty, jakie do tej pory była zmuszona płacić do budżetu państwa z tytułu uprawnień do emisji CO2.
  • Zyskają mieszkańcy i przedsiębiorcy. Szacuje się, że nowa taryfa od 1 grudnia 2023 roku będzie o około 10% niższa.
  • Miasto otrzyma tańszą energię elektryczną od tej dotychczas kupowanej od energetycznych monopolistów na rynku.

Zdjęcia z uroczystości 30-lecia spółki Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Previous ArticleNext Article