Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z wizytą w Ojrzeniu

W piątek 24.09.2021 r. na zaproszenie posłanki Anny Cicholskiej do Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu przyjechała z wizytą Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W konferencji prasowej wzięli udział: Anna Cicholska i Anna Krupka – posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VIII i IX kadencji (od 2015 r.) oraz sekretarz Gminy Ojrzeń – Adam Dejnakowski i dyrektor Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – Łukasz Kozłowski. Obecni byli również pracownicy i uczniowie szkoły wraz z mediami.

Konferencja prasowa odbywała się w nowej hali sportowej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu. Tematem konferencji było omówienie inwestycji sportowych jakie zostały zrealizowane na terenie powiatu ciechanowskiego oraz „Polski Ład”.

Jak powiedziała: Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć w Ojrzeniu w tej pięknej hali sportowej, która powstała. Hala została dofinansowana z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie ponad 3 milionów złotych. Całość kosztowała ok. 5 milionów i 400 tysięcy złotych.

Pan dyrektor Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu Łukasz Kozłowski mówił dużo o tej pięknej hali a ja powiem: patrzę się na nią i Szanowni Państwo robi wrażenie, nowoczesna, bezpieczna hala. Bez takich obiektów sportowych nie ma sportów dzieci i młodzieży, nie ma także międzynarodowych sukcesów w sporcie. Od tego zaczyna się często przygoda najmłodszych polaków właśnie ze sportem.

Tej hali nie byłoby gdyby nie ogromne zaangażowanie dla polskiego sportu, szczególnie dla sportu na Północnym Mazowszu – pani poseł Anny Cicholskiej. Za to chciałam jej bardzo serdecznie podziękować. Pani poseł wspiera rozwój infrastruktury sportowej w Ojrzeniu, na Ziemi Ciechanowskiej, Mławskiej oraz na całym Północnym Mazowszu, to bardzo ważne.

Pani sekretarz stanu opowiedziała również o korzyściach jakie znajdą się dla dzieci i dorosłych mieszkańców w programie rządowym „Polski Ład”. Rząd chce wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Na ten cel zamierza dofinansować 3600 centrów sportowych, boisk, centrum fitness a także zwiększymy dofinansowanie do 80% do 300 hal sportowych i 100 basenów w tych powiatach i gminach gdzie takich obiektów jeszcze nie ma.

Anna Cicholska i Anna Krupka

Jak powiedziała pani poseł Anna Cicholska:

Szanowni Państwo, Rząd Zjednoczonej Prawicy od początku przejęcia władzy bardzo dużą rolę przywiązywał do rozwoju sportu, krzewienia kultury fizycznej i poprawy infrastruktury sportowej.

Dotyczy to nie tylko wielkich ośrodków miejskich, ale w myśl polityki zrównoważonego rozwoju pomoc i środku finansowe są przekazywane do średnich i małych miejscowości, powiatów i gmin. Wcześniej Ministerstwo Sportu i Turystyki a obecnie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu właśnie do mniejszych, mniej zasobnych samorządów kieruje programy wsparcia. Wystarczy z nich skorzystać.

W ostatnich latach naszych rządów do miejscowości powiatu ciechanowskiego skierowano wielomilionowe środki na ogólnie pojęty rozwój sportu i infrastruktury sportowej. Podam tylko kilka przykładów.

 • Hala sportowa w Ojrzeniu w której mamy zaszczyt gościć panią Minister Sportu Annę Krupę została wybudowana przy niebagatelnym wsparciu 2,5 miliona złotych z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dodatkowo na ten cel przeznaczono 1 milion złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 • Opinogóra Górna – 374 tysięcy złotych, budowa boiska piłkarskiego – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

 • Ciechanów 1,5 miliona złotych. Inwestycje na Stadionie Miejskim między innymi: budowa 6 torowej bieżni okrężnej o długości 400m. i nawierzchni z poliuretanu, budowa skoczni do skoku wzwyż, dwóch skoczni do skoku w dal trójskoku budowania rzutni do rzutu oszczepem, do rzutu dyskiem, rzutni do pchnięcia kulą, budowa systemu nawadniającego boisko piłkarskie.
 • Ciechanów – 323.700  tysięcy złotych. Przebudowa boiska piłkarskiego, dwa boiska wielofunkcyjne, czterotorowej bieżni okrężnej o długości 200m. oraz budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy Gimnazjum nr 3 (Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej).
 • Ciechanów – 2,5 miliona złotych. Rozbudowa budynku zaplecza technicznego przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie z programu „Sportowa Polska 2021”
 • Gmina Grudusk i Ojrzeń – „Otwarte Strefy Aktywności”, które służą mieszkańcom w ramach rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu. Po 100 tysięcy złotych na ten cel zostało skierowanych do Gminy Grudusk i Ojrzeń.

Jak Państwo widzicie to konkretne środki, które na przestrzeni krótkiego okresu czasu zasiliły samorządy i pozwoliły na wykonanie ważnych z punktu widzenia społecznych inwestycji.

Łukasz Kozłowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu, Anna Krupka – Minister Sportu i Sekretarz Gminy – Adam Dejnakowski podczas zwiedzania hali sportowej.

Informacje na temat hali sportowej w Ojrzeniu, gdzie odbywała się dzisiejsza konferencja:

 • Przekazana do użytku społeczności gminnej w październiku 2020 r.
 • Całkowita wartość prac budowlanych- 5,33 mln złotych. Koszt całej inwestycji wraz z cena dokumentacji oraz opłatami za nadzory budowlane to ok. 5,5 mln złotych. Gmina ze własnych środków budżetowych przeznaczyła ok 1,4 mln złotych. Główną część wydatków pokryto ze środków Ministerstwa sportu- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości ponad 3 mln złotych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 mln złotych
 • Wymiary hali to 17m x 29,6m, co umożliwia umieszczenie pełnowymiarowych boisk do siatkówki i koszykówki.
 • Posiada łatwy w obsłudze i dopasowany do budynku system wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, wyposażony w mechanizm odzysku ciepła, zmniejszający koszt utrzymania hali.
 • Wyposażona w kurtynę, która umożliwia niezależne prowadzenie zajęć lub treningów dla dwóch grup uczestników.
 • Hala posiada bardzo dobrą akustykę wnętrza, zapewnianą przez rozwiązania techniczne w postaci specjalnych paneli oraz sufitowego wytłumienia systemowego.
 • Wyposażona w trybuny oraz zaplecze socjalno-techniczne
 • Podłoga sportowa sama w sobie jest odrębną konstrukcją, która posiada odrębny system wentylacji podpodłogowej, zapewniający odpowiednią wilgotność i utrzymanie parametrów podłogi. Wykończenie podłogi stanowi wykładzina sportowa, antypoślizgowa o wysokim współczynniku odporności na ścieranie. Jest to podłoga winylowa, wielowarstwowa, posiadająca certyfikaty Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej oraz Międzynarodowej Federacji Koszykówki.
 • Hala połączona z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem, dzięki któremu uczniowie bez wychodzenia na zewnątrz dostają się na salę.
 • Hala pełni funkcje sportowe, kulturalne i oświatowe dla uczniów i środowiska lokalnego.

Źródło:

 • Konferencja prasowa w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu w dniu 24.09.2021
 • Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu – informacje o hali sportowej
Previous ArticleNext Article